Media : Magazine

เดือน ธันวาคม 2018

9 things to rule market space in 2019 กลยุทธ์ยึดครองส่วนแบ่งตลาด สร้างปีทองให้ธุรกิจ

…มีอะไรรออยู่ในปี 2019 ปีหมูทองจะเป็นหมูหวานที่ช่วยผู้ประกอบการ SME ให้ทำธุรกิจได้แบบ หมู หมู หรือจะกลายเป็นแค่หมูที่รอขึ้นเขียง ปล่อยให้คู่แข่งและความเปลี่ยนแปลงของโลกมาขย้ำจนหมดอนาคต เพื่อไม่ให้ตกเที่ยวบินแห่งโอกาส SME Thailand ได้รวบรวม 9 เรื่องร้อน ที่จะเปลี่ยนปีหมูให้..


เดือน เมษายน 2019

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล A MAN WHO DEDICATES TO SME

การเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายเพื่อผู้ประกอบการ SME ของ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากให้กับหน่วยงานที่ชื่อว่า สสว. ทั้งการปลดล็อกกลไกการทำงาน สร้างนิยามใหม่ให้กับ SME พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ดึง SME เข้าถ..