เปิดตัวแชมป์ SME Thailand Inno Awards 2017 พิชิตธุรกิจยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรม

by SME Thailand 24 สค. 2017
Share:
Text  : กองบรรณาธิการ

 


นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย มอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2017 ให้แก่ 10 เจ้าของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และรางวัล The Best SME Thailand Inno Awards 2017 แก่สุดยอดนวัตกรรม SME เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้นวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค 4.0 โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบโล่รางวัลให้แก่ผู่ชนะการประกวดทั้ง 11 ธุรกิจ ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก
 
นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, SME STARTUP, รายการเซียนธุรกิจ และสื่อต่างๆ ในเครือ ในฐานะผู้จัดการประกวด เปิดเผยว่า โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ SME ไทยรายอื่นๆ ได้หันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าหรือบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและการตลาดได้อย่างตรงจุด อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการได้อย่างแท้จริง

ด้านนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่าผู้ประกอบการ SME ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมเท่าไรนัก กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ SME ย่ำอยู่กับที่จนคนอื่นแซงหน้าไป ธนาคารจึงมุ่งมั่นให้สนับสนุน SME ในทุกมิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการประกวด SME Thailand Inno Awards เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา
  

             

ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 287 ราย และมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย ซึ่งผลรางวัลในปีนี้พบว่า มีการพัฒนาที่น่าสนใจทั้งในแง่ของจำนวน SME ที่ส่งผลงานเข้าประกวด และในเชิงคุณภาพของงานนวัตกรรม ที่มีความน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ความเป็นจริงในเชิงธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่หลายผลงานพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะผลักดันไปสู่ตลาดโลก และขยายผลไปได้อีกไกลมากหากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนั่นสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และรู้จักนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจของตนเองได้
นายวินัยกล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับบรรยากาศการส่งเสริมและผลักดันเรื่องของนวัตกรรมในบ้านเราปีนี้มองว่าค่อนข้างดีขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน Startup  หรือการที่หลายๆ หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมได้ออกมาทำโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดี สำหรับ รางวัล SME Thailand Inno Awards 2017 ถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับให้ SME ไทยได้เห็นความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม มองว่านวัตกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยและเชื่อว่าการแข่งขันในอนาคตที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นหากผู้ผลิตสินค้าหรือบริการไม่สามารถหาจุดแตกต่าง จุดที่ทำให้ตัวเองไปไกลกว่าคนอื่นได้ หรือยังคงแข่งขันกันในเรื่องราคาแบบเดิมๆ ก็จะต่อสู้ได้ลำบากมากขึ้น เพราะอย่างที่ทราบว่าเรื่องต้นทุนในการผลิตเราไม่ได้มีความได้เปรียบอีกต่อไป ขณะที่ปัจจุบันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งเทคโนโลยีทำให้การเข้าถึงสินค้าและบริการทำได้ง่ายขึ้น ฉะนั้นถ้าเรายังทำสินค้าที่เหมือนคนอื่นก็จะสู้ได้ลำบาก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก”

นายสุรัตน์กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกวันนี้โลกธุรกิจแข่งขันกันรุนแรงมาก ใครที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิตลงได้ ก็จะเป็นใบเบิกให้ธุรกิจพาตัวเองเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆ มีความได้เปรียบและยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาว ซึ่งนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี อยากให้ SME มองเสียใหม่ว่า ถึงเราจะเป็น SME แต่ถ้าเราอยากชนะในสนามธุรกิจ เราก็ต้องมีนวัตกรรม
 

สำหรับผู้ชนะการประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 

1.รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
ร้านเจี๊ยบรสดีเด็ด
 

2.รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร
บริษัท หมูกองแก้ว จำกัด 
 

3.รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 

4.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ Reuse/Recycle
บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 

5.รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด

           
6.รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน  ศิลาทิพย์
 

7.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท โป๋วเอวี๋ยน จำกัด
 
 
8.รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด
บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

 
9.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
 

10.รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
 

11.รางวัล The Best SME Thailand Inno Awards 2017
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​ฟังทายาทโรงงานรองเท้า 40 ปี บอกวิธีเปลี่ยนธุรกิจให้เก๋า ด้วยวัสดุผ้าจากเศษขยะธรรมชาติ

เมื่อ “นริศรา ธรรมสาธุ” ทายาทธุรกิจโรงงานรองเท้าได้มาเจอกับรุ่นพี่วัยเก๋าอย่าง “พลัฏฐ์ บุญพลอยเลิศ” นักสร้างสรรค์วัสดุผ้าจากเปลือกไม้ธรรมชาติ แบรนด์..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​“บะหมี่เลข 8” สร้างตำนานขายถูก ให้โลกจำ!

ถ้าพูดถึงชื่อ “บะหมี่เลข 8” เชื่อแน่ว่าใครๆ ก็คงรู้ว่ากำลังพูดถึง “ฮะจิบัง ราเมน” เชนบะหมี่ชื่อดังจากญี่ปุ่น โดยนอกจากจะเข้ามาทำตลาดราเมนเป็นรายแรกๆ..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​บุกโรงงาน “เอกา โกลบอล” ดูนวัตกรรมยืดอายุอาหาร อาวุธเด็ด SME ยุค New Normal

ไม่บ่อยนักที่ “เอกา โกลบอล” (EKA GLOBAL) ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) รายใหญ่ของโลก เบอร์ 1 ในเอเชีย จะเปิดบ้านให้ผ..

by SME Thailand.| 16 ตค. 2020