​สุขสยาม แหล่งรวมปั้น SME ทั่วไทย

by SME Thailand 05 เมย. 2018
Share:


     เมื่อเรื่องราวของความเป็นไทยไม่เคยจางหายและเป็นสิ่งที่อนุชนคนรุ่นหลังควรสานต่อทำให้แลนด์มาร์คที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้อย่าง ไอคอนสยาม (ICONSIAM) หยิบเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาเป็นตัวชูโรงภายใต้แนวคิดเมืองมหัศจรรย์แห่งวิถีไทยหรือ ‘สุขสยาม’ แหล่งรวมมรดกของภูมิปัญญาไทยและสุดยอดผลิตภัณฑ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวกัน


     ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารโครงการไอคอนสยาม กล่าวว่า ‘สุขสยาม’ เป็นโปรเจกต์ภายใต้คอนเซปต์ Co-Creation หรือการร่วมกันรังสรรค์ที่เป็นการผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ ศิลปิน วิสาหกิจท้องถิ่น ชุมชนวิถีไทย และผู้ประกอบการรายย่อยระดับท้องถิ่นจาก 77 จังหวัดทั่วไทย

     “เราได้จัดสรรพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 10 ไร่ บนชั้นล่างสุด (หรือชั้น G) ของไอคอนสยามให้เป็นเมืองมหัศจรรย์แห่งวิถีไทยซึ่งใช้ชื่อว่า ‘สุขสยาม’ นำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย งานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของแท้จากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยไว้ในพื้นที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาหาร งานศิลปะ หัตถกรรม งานฝีมือ เวชศาสตร์ การแสดงการละเล่นพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะประกอบไปด้วยร้านค้าและบริการหลากหลายมากกว่า 3,000 ผู้ประกอบการรายย่อยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยแต่ละร้านล้วนมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงจากท้องถิ่นต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ”


     โดยร้านค้าในสุขสยามนั้นจะเป็นร้านค้าท้องถิ่นที่มีอยู่จริงในหมู่บ้านหรือในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นกิจการค้าขายของครอบครัวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีชื่อเสียงอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ หรือเป็นร้านค้าที่มีเรื่องราวพิเศษ เป็นรากที่หยั่งลึกแข็งแรงของชุมชนท้องถิ่น เพียงแต่กิจการร้านค้าเหล่านั้นยังไม่มีโอกาสได้นำเสนอคุณค่าของภูมิปัญญาและคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับโลก

     สำหรับตัวโครงการที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการนำเสนอผลงานและช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนแล้วนั้น ยังสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการจากแต่ละภูมิภาคได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันที่สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของร้านของตัวเองได้


     “นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันแล้ว เรายังมีศูนย์พัฒนาที่เรียกว่า Sook Siam Academy ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ที่มาขายของสามารถเรียนรู้วิธีการทำผลิตภัณฑ์ของภาคอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร โดยเราจะร่วมรังสรรค์กับเจ้าของกิจการร้านค้าและเจ้าของผลงานด้วยการแบ่งปันความรู้ของเราเกี่ยวกับการทำการตลาดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดสมัยใหม่อย่างครบวงจร ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนทางด้านนวัตกรรมและเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดและค้าปลีกเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์”

     ด้าน ลักขณา นะวิโรจน์ ผู้ร่วมคิดโครงการ บอกว่า สุขสยามเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยจากทั่วประเทศที่มีความพิเศษ มีฝีมือและมีความสามารถได้นำเสนอพรสวรรค์และสุดยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจำหน่ายอีกด้วย


     “เราเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาร้านค้าที่มีความพิเศษ ช่างฝีมือและศิลปินผู้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของท้องถิ่น เชิญพวกเขามาร่วมนำเสนอผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นรากของท้องถิ่นนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นบนพื้นที่ของสุขสยาม หากบุคคลเหล่านี้ไม่มีโอกาสในการขยับขยายธุรกิจหรือไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศทางการค้าที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มีผู้สนใจสนับสนุนผลงานก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ทายาทรุ่นต่อไปจะละทิ้งอาชีพดั้งเดิมแล้วหันไปทำอาชีพอื่น ซึ่งสุดท้ายแล้วมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีจะสูญหายไปอย่างถาวร”
     นอกจากนี้ ชยะพงส์ นะวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการสุขสยาม กล่าวเสริมอีกว่า ตัวโครงการจะช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถนำเสนอสินค้าได้ตลอด 365 วัน อีกทั้งจะช่วยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรและชาวบ้าน รวมถึงการสนับสนุนในการเรียนรู้กลไกการค้าปลีกและค้าส่งสู่ต่างประเทศ การตลาดในรูปแบบใหม่อย่างครบวงจร (Omni Channel) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจในกลไกของระบบนิเวศทางการค้าที่มีการบริหารจัดการสินค้าอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐในการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น     


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​Nimnim เส้นโปรตีนไข่ขาวครั้งแรกของโลก ใช้ Pain Point ใบเบิกทางจากหิ้งสู่ห้าง ทำยอดขายเพิ่ม 10 เท่าเดือนเดียว

“Nimnim” แบรนด์เส้นโปรตีนจากไข่ขาวนวัตกรรมครั้งแรกของโลก ที่แม้จะเริ่มต้นจากงานวิจัยในห้องแลป แต่ทุกอย่างจะคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก และราคาจับต้องไ..

by SME Thailand.| 14 ตค. 2021

​Scale up ธุรกิจให้โตไม่ยาก แค่รู้ให้ทัน 4 จุดตายขวางความเจริญ SME

ในการเติบโตทางธุรกิจนั้นมีรูปแบบที่น่าหลงใหลอยู่ นั่นก็คือ เติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ด้วยกลยุทธ์ Scale Up การปรับปรุงและหรือขยายองค์ก..

by SME Startup| 14 ตค. 2021

​เศรษฐกิจไทยฟื้นแน่! เริ่มปลายปีนี้ ธุรกิจไหนฟื้นก่อน-หลัง ต้องไปดู

เป็นที่จับตาและลุ้นกันอยู่พอสมควรสำหรับผู้ประกอบการไทยว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดี การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนจะกลับมาคล่องตัวได้อีกเมื่อไหร่ ซึ่งมีหลายสัญญาณ..

by SME Thailand.| 11 ตค. 2021