​กรมพัฒน์ฯ จับมือแบงก์ เพิ่มจุดให้บริการ DBD e-Certificate 50 แห่งทั่วประเทศ

by SME Thailand 22 มิย. 2018
Share:

 
     จากสถิติผู้ใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคารหรือ e-Certificate ทั่วประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผ่านธนาคารพันธมิตร 7 แห่ง ครอบคลุมกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ คือ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต ออมสิน และมิซูโฮ ซึ่งยอดรวมผู้ใช้บริการขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 7 แสนราย  สำหรับในปี 2561 (มกราคม-พฤษภาคม) มีผู้ใช้บริการ 91,722 ราย เฉลี่ย 917 รายต่อวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11,888 ราย หรือคิดเป็น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 
 
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวให้กับผู้ประกอบการ กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ขยายการให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคารหรือ e-Certificate กับ 2 ธนาคารพันธมิตร คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารเกียรตินาคิน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทั้ง 2 ธนาคารมีสาขาให้บริการรวมกันกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคารได้มากยิ่งขึ้น
 
 
     สำหรับ การขอรับบริการ e-Certificate ผ่านธนาคารสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ 1) รับบริการผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระค่าบริการที่ธนาคารและรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ 2) รับบริการที่ธนาคาร โดยกรอกคำขอยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำคำขอผ่านเว็บไซต์ ชำระเงินและรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ ธนาคารสาขาที่ขอรับบริการ (โปรดตรวจสอบสาขาและประเภทของเอกสารที่ให้บริการของแต่ละธนาคารก่อนรับบริการ)
 
 
     ทั้งนี้ หนังสือรับรองนิติบุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกผ่านสาขาธนาคาร เป็นเอกสารต้นฉบับที่สามารถใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ตามรายการที่จดทะเบียนไว้เช่นเดียวกับการออกหนังสือรับรองที่ขอผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับการให้บริการ e-Certificate ผ่านธนาคาร ได้เปิดให้บริการตั้งแต่   ปี 2555 และมีการขยายการให้บริการเพิ่มเติมโดยครอบคลุมเอกสารต่างๆ รวม 5 ประเภท คือ 1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 2) รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนงบการเงิน บัญชีรายชื่อของนิติบุคคล 3) หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4) รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนและงบการเงินการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ 5) รับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้าและหอการค้า www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​เซฟไว้เลย รวมหน่วยงานที่ช่วยเหลือ SME ไทยในแต่ละด้าน

เพราะ SME เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ทำให้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ เข้ามาสนับสนุน SME Thailan..

by SME Thailand.| 26 กค. 2021

​รวม 10 เรื่องเด็ด นักสู้ SME ไทยผู้ไม่ยอมแพ้โควิด ตั้งแต่ระลอก 1 – 3

จากระยะเวลาเกือบปีครึ่งที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เราทุกคนยังตกอยู่ในวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกินเวลายาวนานไปอีกสักเท่าใด ในวันนี้จึงขอส่งกำ..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​เปิดโมเดล “เพียรหยดตาล” บริหารยังไง ให้ภูมิปัญญายังอยู่ ธุรกิจยั่งยืน

เพราะเมืองไทย คือ แหล่งรวมภูมิปัญญามากมาย แต่น่าเสียดายที่หลายอย่างต้องสูญหายไป “เพียรหยดตาล” น้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์คุณภาพดีแห่งจ.สมุทรสงคราม คือ ตัว..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021