เป็นเถ้าแก่สูงวัยมันไม่ง่าย! อยากทำธุรกิจหลังเกษียณ ต้องวางแผนอย่างมืออาชีพ

by SME Thailand. 09 กค. 2019
Share:
TEXT :  เวทย์ นุชเจริญ

Main Idea
 
  • ใครว่าแก่แล้วจะหมดไฟ วันนี้มีผู้เกษียณอายุจำนวนมากที่อยากมาทำธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง โดยใช้เงินทุนก้อนใหญ่ที่ได้มาตอนเกษียณออกตามล่าหาความฝันที่ยังไม่เคยได้ลงมือทำ
 
  • แต่ธุรกิจ SME มีความเสี่ยงสูง เกิดยาก ตายง่าย คนที่รอดมีได้ถึง 50เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น NPL สูงสุด ดังนั้นการที่ผู้สูงวัยจะมาลงทุนในธุรกิจ SME จึงต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนที่ดีและลงมือทำอย่างมีวินัย
     ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี คนที่ทำงานประจำทั้งภาครัฐและเอกชนจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างกว้างขวางจากภาครัฐ ทำให้ผู้เกษียณส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพที่ดี หน่วยงานหลายแห่งมีโครงการเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้ผู้เกษียณได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ


     ผู้เกษียณยุคใหม่จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามากด้วยความรู้และประสบการณ์  การจะออกไปหางานทำแบบคนหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่ยากเย็น ผู้เกษียณจำนวนมากจึงต้องการทำธุรกิจเล็กๆ ที่เรียกว่า SME โดยใช้เงินทุนก้อนใหญ่ที่ได้มาตอนเกษียณ เพื่อทำตามความใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง
     เงินที่ได้มาตอนเกษียณเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต ที่จะต้องมีการบริหารเงินด้วยความระมัดระวัง ในอดีตผู้เกษียณส่วนใหญ่จะเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยลงทุนในรูปแบบของการออม สร้างรายได้จากอัตราดอกเบี้ย ด้วยการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่มั่นคง แต่มีข้อจำกัดคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างต่ำ บางรายต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นก็นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว LTF(Long Term Equity Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมพิเศษที่ให้สิทธิ์นำเงินลงทุนลดหย่อนภาษีได้


     ผู้เกษียณที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น จะนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรง แต่ตลาดหุ้นก็มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากตลาดหุ้นจะผันผวนจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก บางรายนำเงินไปลงทุนในตลาดทองคำที่อาจได้ผลตอบแทนที่สูงแต่ก็มีความเสี่ยงจากราคาซื้อขายปรับขึ้นลงค่อนข้างเร็ว การลงทุนในธุรกิจ SME จึงเป็นอีกทางเลือกที่มีผู้เกษียณให้ความสนใจ
     ปัจจุบันธุรกิจ SME เป็นธุรกิจมีความสำคัญ ที่ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อน GDP ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ธุรกิจ SME ก็ยังมีความเสี่ยงสูง เป็นธุรกิจที่เกิดยาก ตายง่าย ผู้ประกอบการไม่เกิน 50เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่รอดในปีแรกหลังจากนั้นจะลดลงเรื่อยๆ ในปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ผู้ประกอบการ SME เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น NPL สูงสุด การลงทุนในธุรกิจ SME จึงต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนที่ดีและลงมือทำอย่างมีวินัย


     แนะนำให้ผู้เกษียณอ่านหนังสือ The Law of Success และ  Think and Grow Rich ที่มียอดขายประมาณ 70 ล้านเล่มทั่วโลก เป็นหนังสือที่ขายดีตลอดกาลเล่มหนึ่ง ของ นโปเลียน ฮิล นักเขียนชาวอเมริกัน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ล้มเหลวมากกว่า 25,000 คน และผู้ประสบความสำเร็จอีกมากกว่า 500 คน เป็นหนังสือที่สร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับผู้ใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดี่ที่สุดเล่มหนึ่ง กฎแห่งความสำเร็จของนโปเลียน ฮิล ที่ผู้เกษียณควรให้ความสำคัญคือ การลงทุนให้กับตัวเองให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาตัวเองทุกด้าน แสวงหาความสำเร็จยังมีเงินทองอีกมากมายที่รออยู่ และใช้จ่ายอย่างประหยัดให้น้อยกว่ารายได้


     จากประสบการณ์ในการดูแลลูกค้า SME ของธนาคารกรุงไทยนานกว่า 30 ปี ได้สัมผัสกับลูกค้าที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก ปัจจัยสำคัญของลูกค้า ที่ประสบความสำเร็จคือความรู้ความสามารถ การแสวงหาโอกาสที่รออยู่มากมาย และการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ นโปเลียน ฮิล
     การลงทุนของผู้เกษียณในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงต่ำที่ขอแนะนำคือการลงทุนทำธุรกิจ E-Commerce ซึ่งเป็นการทำธุรกิจทางอิเลคทรอนิกส์ผ่านทางระบบ On Line ในรูปแบบของ Digital Online เช่น การขายสินค้าและบริการ มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2562 ทั่วโลกจะเติบโตถึง 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย Asia Pacific เติบโตมากที่สุด มูลค่า E-Commerce ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561   สูงกว่า 3 ล้านล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้สมาร์ทโฟน ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการซื้อขายผ่าน Line ,Facebook และ  IG ถึง 44 ล้านราย ธุรกิจ E-Commerce จึงเป็นบ่อทองคำที่ผู้เกษียณไม่ควรพลาด เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด


     ร้านค้า Online ไม่ต้องมีค่าเช่าร้าน ค่าเช่าสถานที่ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ทั่วโลกตลอด 24 ชม ไม่จำกัดอายุผู้ประกอบการ นวัตกรรมทางการเงินที่เรียกว่า Fintech จะช่วยลดต้นทุนในการจัดการเงินสด ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Digital online ทำให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่าย ได้เป็นจำนวนมาก


     ขอให้ผู้เกษียณทุกท่านที่กำลังจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ได้ศึกษากฎระเบียบ และข้อกฎหมายในการทำธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายด้าน ศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เงินก้อนใหญ่ที่ได้รับจากการทำงานนานหลายปี ที่ใช้ในการลงทุนทำธุรกิจหลังเกษียณ จะต้องเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 
Share:

Related Articles

​ตัวท็อปแห่งยุค! รู้จัก 5 สุดยอดผู้นำที่เข้ามาเปลี่ยนโลกได้อย่างน่าทึ่ง

บนโลกใบนี้ผู้นำก็มีหลายแบบหลายสไตล์ แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือความมุ่งมั่นและรู้จริงในเรื่องที่ทำ ไม่มีใครเลยที่อยู่สบาย แล้วจะประสบความสำเร็จได้ แต่ค..

by SME Thailand.| 21 พย. 2019

​เจาะกลยุทธ์ธุรกิจ “วังพรม” จากแผงขายยาสมุนไพรหน้าวัดไร่ขิง สู่แบรนด์ส่งออกร้อยล้าน!

24 ปีก่อน ตรงแผงขายยาสมุนไพรหน้าวัดไร่ขิง จ.นครปฐม มียาหม่องสมุนไพรสีสันแปลกตา รูปหน้าขวดเป็นชายใส่สูทผูกไท ใช้ชื่อว่า “สมุนไพรวังพรม” ถือกำเนิดขึ้น..

by SME Thailand.| 21 พย. 2019

​“Booktopia” ร้านหนังสือต่างจังหวัด ที่ลูกค้ายอมขับรถไกลกว่า 200 กม. เพื่อมาช้อป

“บุ๊คโทเปีย” ร้านหนังสืออิสระแห่งลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ที่เปิดดำเนินการมากว่า 13 ปี และมีรูปแบบการทำธุรกิจในแบบเฉพาะของตัวเอง จนมีลูกค..

by SME Thailand.| 19 พย. 2019