7 คำแนะนำสำหรับทายาทธุรกิจ

by SME Thailand. 08 สค. 2018
Share:     การหาตัวแทนสืบทอดกิจการเป็นเรื่องท้าทายสำหรับธุรกิจครอบครัว เรามีคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมาฝากกัน


1. คัดเลือกและเตรียมผู้สืบทอด Selecting and preparing successors  

    เจ้าจองธุรกิจครอบครัวมักจะคิดเอาเองว่าลูกๆ จะสืบทอดกิจการจากตน การคิดแบบนี้ไม่ดีสำหรับตัวธุรกิจและผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะสืบทอดกิจการ ดังนั้นคุณควรวางแผนด้วยการตอบคำถามเรื่องต่อไปนี้  แผนเกษียณอายุของคุณ  ลูกคนไหนจะเป็นคนดูแลกิจการ  ลูกคนนั้นต้องการทำหรือไม่  เขามีทักษะหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือเปล่า  คุณควรวางแผนให้ลูกทำงานทื่อื่นเพื่อให้มีประสบการณ์ ลูกควรทำงานในหลายๆ หน้าที่หรือแผนกต่างๆ เพื่อให้เป็นเสมือน”ห้องทดลอง”ก่อนมาทำงานจริง อีกทั้งจะได้นำสิ่งดีๆมาปรับใช้ในธุรกิจของคุณด้วย 2.  กำหนดบทบาทให้ผู้สืบทอด 
 
    บางทีผู้สืบทอดกิจการได้รับงานโดยไม่ได้รับการสัมภาษณ์ก่อนหรือถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นก่อน ลักษณะการถ่ายทอดนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับพนักงานที่ไม่ใช่คนในครอบครัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้สืบทอดได้รับตำแหน่งบริหาร  คุณควรตอบคำถามต่อไปนี้ สมาชิกของครอบครัวใช้กฏระเบียบเดียวกับพนักงานคนอื่น เช่น การตรงต่อเวลา วันหยุด การเบิกค่าใช้จ่าย หรือไม่   สมาชิกของครอบครัวมีประสบการณ์หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำหรือไม่  หากในตำแหน่งบริหาร คุณมีคอสฝึกอบรมเพื่อเตรียมพวกเขาหรือไม่ 3. ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งผู้จัดการที่ไม่ใช่คนในครอบครัวและพนักงานอื่น ๆ ด้วย

    การรักษาบุคลากรที่มีอยู่เป็นกุญแจสำคัญ  คุณทำให้พนักงานเหล่านี้รู้สึกว่าเขามีอนาคตในองค์กรของคุณหรือไม่ คุณควรตอบคำถามต่อไปนี้ให้ชัดเจน  หากผู้จัดการเป็นญาติกับเจ้านาย พนักงานจะกล้าพูดเรื่องที่ไม่สบายใจได้อย่างไร  เพราะอาจจะโดนหมายหัวได้    หรือคุณมีวิธีการจัดการกับฟีดแบ็คการทำงานของสมาชิกในครอบครัวอย่างไร  มีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่เป็นสมาชิกในครอบครัวกับไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวอย่างไร    เพราะพนักงานอาจจะสับสนเรื่องการสั่งงานของผู้จัดการสองคนแบบสองมาตรฐานก็เป็นได้ 4. สื่อสารกันอย่างเปิดเผยแต่ให้ความเคารพคนอื่นด้วย

    การสื่อสารบางอย่างรับได้เมื่อเป็นการสื่อสารกันในครอบครัว แต่อาจจะไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เป็นการทำงาน หลายครั้งที่สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานให้ครอบครัวอาจลืมตัวไป  เช่น การตะโกน การโต้เถียง การพูดเหน็บแนม  เหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องรับฟัง  หรือแม้แต่การพลอดรักกัน ก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน  คุณควรต้องระวังเรื่องนี้ให้มาก โดยเฉพาะผู้สืบทอดกิจการที่เป็นสามี ภรรยากัน
5. สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายในเรื่องของวิสัยทัศน์ของบริษัท  

    ธุรกิจในครอบครัวส่วนมากจะลืมให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของบริษัท ไม่เพียงแค่กำหนดนโยบายหรือวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนเท่านั้น คุณควรเรียกสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้ามาพูดคุยและตกลงยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ โดยพร้อมหน้ากัน อย่าลืมว่าวิสัยทัศน์จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อได้รับการทบทวนและยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ 6. วางแผนการจ่ายเงินให้คนในครอบครัวด้วย

    ทำงานที่บ้านมักจะได้รับเงินน้อย  สิ้นปีแล้วเงินเดือนก็ไม่ขึ้น หรือบ่อยครั้งต้องมาทำงานนอกเวลาหรือวันหยุดโดยไม่มีการชดเชยหรือตอบแทนให้กับสมาชิกในครอบครัวนั้นๆ  ในบางครอบครัวมองว่าการไม่ช่วยทำงานที่บ้านหรือขอลาออกนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือเป็นบาปกรรม  ความคิดเช่นนี้อาจทำให้เกิดความรู้สึกหมดขวัญและกำลังใจ ดังนั้นคุณควรพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ ควรมีสัญญาจ้างสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือไม่  ถ้ามี สัญญานั้นได้รับการทบทวนปรับให้ทันสมัยหรือเปล่า มาตรฐานเงินเดือนและความรับผิดชอบของคนในครอบครัวกับพนังงานทั่วไปเท่ากันหรือไม่ 7.  กำหนดบทบาทและหน้าที่

    การจะมีผู้สืบทอดกิจการ   หน้าที่และบทบาทอาจจะไม่ชัดระหว่างบทบาทในครอบครัวกับบทบาทในบริษัท  คุณต้องถามตัวเองว่า พนักงานแต่ละตำแหน่งมีใบกำหนดหน้าที่การทำงาน (job description-JD) หรือเปล่า    คุณมีการทบทวน JD เหล่านั้นเพื่อให้เหมาะกับสถานะการณ์จริงหรือไม่  สายการบังคับบัญชาและหน้าที่รับผิดชอบในบริษัทเป็นอย่างไร ใครรายงานใคร  มีการเขียนไว้และทำตามหรือเปล่า  อีกทั้งมีความชัดเจนระหว่างครอบครัวกับธุรกิจหรือไม่  ตัวอย่างเช่น การที่คุณเป็นพ่อแม่หรือเป็นนายใหญ่ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำงานในหน้าที่ใดก็ได้  หรืออยากจะเปลี่ยนไปดูแลงานอื่นก็ทำได้ตามใจฉัน

    เมื่อธุรกิจครอบครัวมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเน้นไปที่ตัวธุรกิจ รวมถึงการมีนโยบายที่ชัดเจน ดูแลทุกคนเท่าเทียมกัน ให้ผู้จัดการตัดสินใจในงานประจำวัน  มีนโยบายและตำแหน่งสำหรับคนที่จะมาแทน มองหาโอกาสทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ  อย่าทำงานโดยใช้สัญชาตญาน เพราะคุณต้องมองไกลถึงผลประโยชน์ของธุรกิจและของครอบครัว 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​ไม่ทันโลก ไม่เก่งเทคโนโลยี ต้องสร้างองค์กรให้มี “แก๊งเสื้อยืด”

การทำตัวให้อยู่ในกระแส รู้ทันเทรนด์ เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีให้คล่องแคล่ว อาจเป็นเรื่องยาก แต่ถ้ามี “แก๊งเสื้อยืด” หรือกลุ่มคนทำงาน..

by SME Thailand.| 27 ตค. 2020

​เมื่อพนักงานทำไม่ได้ตามเป้าหมาย ความผิดอยู่ที่ใคร?

จากประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคน ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของหลายสถาบันพบว่า ปัญหามาจาก “หัวหน้า” เพราะบกพร่องในการทำหน้าที่ อย่างน้อ..

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​เรียนรู้การบริหารองค์กรคนรุ่นใหม่ในแบบ SEA ที่โตจาก 40 คน เป็น 4 พันคน ใน 8 ปี

มาฟัง “มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SEA (Thailand) กลุ่มธุรกิจสัญชาติสิงคโปร์ แบ่งปันมุมคิดการสร้างองค์กรคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มจากคนแ..

by SME Thailand.| 14 ตค. 2020