5 อุปสรรคในการทำงานระหว่างองค์กรกับพนักงานรุ่นใหม่

by SME Thailand. 02 สค. 2017
Share:
 
 


 
             จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน  เผยผลสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน ในหัวข้อ ปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ 
 
             ทั้งนี้ พบว่ามี 5 ข้อ ที่หลายองค์กรมีความเห็นตรงกัน ได้แก่ 1) เปลี่ยนงานบ่อย 16.45 เปอร์เซ็นต์ 2) ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ 14.99 เปอร์เซ็นต์ 3) การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน 11.55 เปอร์เซ็นต์ 4) มีความเชื่อมั่นในตัวเองเกินไป 8.69 เปอร์เซ็นต์ และ 5) การทำตามกฎระเบียบ 8.30 เปอร์เซ็นต์ 


             นอกจากนี้ยังได้สำรวจความคิดเห็นของพนักงานรุ่นใหม่เพื่อเผยให้เห็นอีกมุมมองหนึ่ง พบว่าสิ่งที่พนักงานรุ่นใหม่เห็นตรงกับองค์กรและคิดว่าตนเองควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ต้องมีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ต่างๆ ตามมาด้วยการลดความเชื่อมั่นในตัวเองที่มีสูงเกินไป ตลอดจนพยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกการทำงาน ซึ่งหากพนักงานรุ่นใหม่รู้จักอดทน เปิดใจ และปรับตัวก็จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถทำงานร่วมกันในองค์กรได้อย่างราบรื่น
 
 
             "แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์" ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า ในโลกการทำงานปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น จนทำให้หลายองค์กรมักประสบกับปัญหาในเรื่องการทำงานร่วมกับพนักงานรุ่นใหม่ ซึ่งเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม มองเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็นความคิดเห็นจากฝั่งองค์กรและพนักงานรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมุมมองของทั้งสองฝ่ายมากขึ้น
 
 
             โดยในมุมองค์กรได้ทำการสำรวจผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน ในหัวข้อ “ปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่” พบว่า 5 ปัญหาสำคัญที่หลายองค์กรมีความเห็นตรงกัน คือ 
 
1. เปลี่ยนงานบ่อย คิดเป็น 16.45 เปอร์เซ็นต์ 
 
2. ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ คิดเป็น 14.99 เปอร์เซ็นต์ 
 
3. การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน คิดเป็น  11.55 เปอร์เซ็นต์ 
 
4. มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป คิดเป็น 8.69 เปอร์เซ็นต์ 
 
5. การทำตามกฎระเบียบขององค์กร คิดเป็น 8.30 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
             นอกจากการสำรวจความคิดเห็นจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของฝั่งพนักงานรุ่นใหม่ เพื่อให้เห็นอีกมุมมองหนึ่ง ในเรื่อง “ปัญหาในโลกการทำงานในมุมมองของคนรุ่นใหม่” โดยพบว่า 5 ข้อแรกที่ส่วนใหญ่ตอบเหมือนกัน คือ 
 
1. ตนเองมีเป้าหมายในอนาคตไม่ชัดเจน คิดเป็น 14.33 เปอร์เซ็นต์ 
 
2. ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ คิดเป็น  13.30 เปอร์เซ็นต์ 
 
3. มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป คิดเป็น 12.60 เปอร์เซ็นต์ 
 
4. การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน คิดเป็น 10.55 เปอร์เซ็นต์  
 
5. ต้องเรียนรู้งานและพัฒนาตนเองให้มากขึ้น คิดเป็น 10.01 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
             จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจมุมมองของอีกฝ่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ฝั่งองค์กรเองก็ต้องศึกษารวมถึงเรียนรู้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของพนักงานรุ่นใหม่ พร้อมนำข้อมูลข้างต้นไปพิจารณาปรับใช้ในเรื่องการบริหารจัดการพนักงานรุ่นใหม่เพื่อจูงใจและรักษาคนเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กร อย่างไรก็ตาม พนักงานรุ่นใหม่ก็ควรให้ความสำคัญกับปัญหาที่ฝั่งองค์กรได้กล่าวมา ตลอดจนต้องรู้จักอดทน เปิดใจ และปรับตัวมากขึ้น ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้ 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​ทำงานให้อย่างไรให้สนุกในยุคโควิด 5 วิธีลดความเครียดในการทำงาน

ปัญหาถาโถมรุมเร้าสารพัดเรื่อง งานก็เครียด รายได้ก็หด ค่าใช้จ่ายก็เพิ่ม โควิดก็ไม่ลด น้ำดันจะท่วมอีก ฟังดูแล้วน่าเครียดจริงๆ คนทำงานสมัยนี้ และนี่คือ..

by SME Thailand.| 25 ตค. 2021

​เปิดไม้ตายวิธีรับมือลูกน้องสุดแสบ มาแบบไหนก็จัดการได้ ไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไป

เพราะทรัพยากรบุคคล คือ ปัจจัยสำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้เติบโตขึ้นมาได้ แต่ขณะเดียวกันก็อาจเรียกว่าเป็นปัญหาในการบริหารจั..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​รู้จัก PLASTIC CREDIT ตัวช่วยลดขยะพลาสติกเป็นศูนย์ พา SME เข้าสู่วิถีความยั่งยืนในโลกการค้าอนาคต

เพื่อทำให้การรีไซเคิลเป็นรูปธรรมและสร้างผลกระทบเชิงบวก CSR Plastic Credit จะมาเป็นเครื่องมือทั้งสำหรับผู้ประกอบการมุ่งสู่สถานะการลดขยะพลาสติกเป็นศูน..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021