ผู้นำ 4.0 ต้องรู้เรื่องนี้! The Future of Work เทรนด์เปลี่ยนโลกการทำงานอนาคต (1)

by SME Thailand. 16 ธค. 2019
Share:
 Main Idea
 
  • หนึ่งในความรู้ความสามารถที่ผู้นำยุค 4.0 จำเป็นต้องมี คือ การเชื่อมต่อบุคลากรภายในองค์กรให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก (Connecting People to the Outside World)
 
  • ทว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของหัวหน้าระดับผู้จัดการไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายนอกองค์กร เพราะพวกเขามักให้ความสนใจกับทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง (Technical & Functional Skills) มากกว่า
 
  • การพัฒนาความรู้ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานและนำพาทีมงานให้ก้าวผ่านความผันผวน และความคลุมเครือของโลกยุคปัจจุบันได้นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และนี่คือแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกการทำงานยุคใหม่ที่ SME ต้องรู้!


 
 
     ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต 10 ประการ ให้กับสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อ The Future of Work


     ขออนุญาตทยอยนำมาลงให้ทุกท่านอ่านเผื่อเป็นประโยชน์นะครับ

     ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robot) หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่จะมาทำหน้าที่บางอย่างแทนมนุษย์ในอีกไม่ช้า


     แนวโน้มเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการทำงานของพวกเราทุกคนไม่มากก็น้อย ผู้นำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างทักษะใหม่ๆ ให้ทีมงานและบุคลากรในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม ให้อยู่รอดและเติบโตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกราก  

     จากผลการวิจัยของ Zenger & Folkman สถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร สัญชาติอเมริกา พบว่า หนึ่งในความรู้ความสามารถ (Competency) ที่ผู้นำยุค 4.0 จำเป็นต้องมี คือ การเชื่อมต่อบุคลากรภายในองค์กรให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก (Connecting People to the Outside World)


     ในขณะที่ Dr.Herminia Ibarra ศาสตราจารย์ด้านภาวะผู้นำ (Professor of Leadership) ของมหาวิทยาลัย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส ยืนยันว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของหัวหน้าระดับผู้จัดการไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายนอกองค์กร เพราะพวกเขามักให้ความสนใจกับทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง (Technical & Functional Skills) เท่านั้น
จึงมองข้ามการพัฒนาความรู้ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานและนำพาทีมงานให้ก้าวผ่านความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือของโลกยุคปัจจุบัน ไปอย่างน่าเสียดาย


     ผมจึงขอนำแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกของการทำงาน 10 ประการ ที่ทุกท่านควรทราบ มาฝากเป็นอาหารสมอง  โดยจะเริ่มจาก 3 ข้อแรกดังนี้

1. New Types of Retirement Plan : โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลกระทบที่ตามมาคือสัดส่วนของผู้เกษียณอายุซึ่งต้องพึ่งพิงคนทำงานจะเพิ่มสูงขึ้น ประเทศแถบตะวันตกและญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแบบนี้ เพียงแต่คนของเขามีเงินเก็บเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเอง และรัฐบาลก็ร่ำรวยพอที่จะจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับประชากรของเขา
แต่อีกหลายประเทศ รวมทั้งไทยด้วย ยังไม่พร้อม ดังนั้นแนวโน้มต่อไปในอนาคต ประเทศต่างๆ จะเลียนแบบสิงคโปร์ ที่บังคับคนทำงานทุกคนให้ลงทุน 20 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ต่อเดือนและจะนำเงินเหล่านั้นกลับมาใช้ได้เมื่อเกษียณแล้วเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่สามารถออมเงินได้เพียงพอเมื่อถึงเวลาเกษียณ ก็ยังคงต้องทำงานต่อไป

2. Big Data : สมัยก่อนเมื่อติดขัด มีปัญหา หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ เรามักได้ยินคำอ้างคลาสสิกว่า “ข้อมูลไม่พอ” แต่ทุกวันนี้ ปัญหาส่วนใหญ่กลับมาจากการมี “ข้อมูลมากเกินไป”​ จนไม่รู้ว่าข้อมูลไหนจริงหรือเท็จและจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้นความสามารถในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมหาศาล (Big Data) จะเป็นตัวตัดสินว่า ใครจะอยู่และใครจะไป ใครจะประสบความสำเร็จและใครจะไม่ประสบความสำเร็จ

3.Telediagnostics, Remote Maintenance & Upkeep : ในอนาคตอันใกล้ เราจะไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านอีกต่อไป เพราะพัฒนาการของระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีจะทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่างสามารถนั่งอยู่ที่บ้านเขา ต่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาที่บ้านเรา แล้วซ่อมหรือแนะนำให้เราซ่อมได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย


     วันนี้แค่นี้ก่อน อีก 7 ข้อที่เหลือขอยกยอดไปครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:

Related Articles

​หมดยุคชีวิตรูทีน! เมื่อคนอยากทำงานในออฟฟิศไม่เกิน 20% ของเวลางาน

วัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้ว เมื่อโลกมาถึงจุดเปลี่ยน งานประเภทเข้า 9 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น สัปดาห์ละ 5 วัน อาจไม่มีอีกต่อไป การที่เร..

by SME Thailand.| 04 กย. 2020

​ไม่มี New Normal อีกต่อไป...แต่ คือ “No Normal” ความไม่ปกติที่ผู้นำธุรกิจต้องรู้!

สิ่งหนึ่งที่มีความน่ากังวลในยุคโควิด-19 เช่นนี้ก็คือความคิดของผู้นำธุรกิจเอง ที่คิดว่าอีกไม่นานทุกอย่างก็จะเข้าสู่สภาวะปกติได้เหมือนดังเดิม ทั้งที่ค..

by SME Thailand.| 18 สค. 2020

​5 คุณลักษณะสำคัญ ที่ผู้นำทางธุรกิจต้องมี และ SME ต้องใช้

ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าเราจะมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายาม สักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่หลักประกันว่าจะประสบความสำเร็จได้ เพราะยังมีทั้..

by SME Thailand.| 07 สค. 2020