ETDA ชี้ กม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล

by SME Thailand. 17 สค. 2017
Share:
             สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดเสวนาฟังความคิดเห็นร่าง กม. เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ ก่อนเสนอ สนช. คาดประกาศใช้ไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้า


            สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  นั้น ทาง ETDA ได้จัดงานเสวนาเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไอที กฎหมาย ตัวแทนธนาคาร องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่ง จากนั้นนำเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป และคาดว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ภายใน 6 เดือนหลังจากเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือภายในไตรมาสแรกปี 2561


            สำหรับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการนำประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นที่จะประกอบธุรกิจในไทยมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน ปรับหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขั้นตอนการแจ้งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสม


            รวมถึงเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการทำสัญญาผ่านระบบอัตโนมัติ ตามข้อกำหนดของสหประชาชาติเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ และการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 


            อีกทั้งปรับบทบัญญัติว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีการประกันสิทธิประชาชน ในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่มากขึ้นตามข้อกังวลของภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ ร่างกฎหมายสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังส่งผลให้ ETDA เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการผลักดันงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซตามนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​5 แรงกดดันป่วนธุรกิจ ภัยคุกคาม (ไม่เงียบ) ที่ SME ต้องรู้และดับให้ทัน!

ในโลกปัจจุบันที่การแข่งขันแย่งชิงความเป็นหนึ่งนั้นแสนจะดุเดือดและเลือดพล่าน โดยเฉพาะกับ 5 เชื้อไฟแห่งความกดดันที่เป็นเหมือนภัยคุกคาม (ไม่เงียบ) ของค..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​แผ่กลยุทธ์ปรับการตลาดสู่โลกยุคใหม่ ให้ธุรกิจคุณเจ๋งสุดใน Modern Era

“Dylan Vanas” ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ได้ให้ความเห็นว่า “การมีตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น” ดังนั้น เรา..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​พลิกความเชื่อสู่ธุรกิจ โอกาสการตลาดยุคดิจิทัล ที่เติบโตรุ่งเพราะพลเมืองสายมู

คนไทยกว่า 52 ล้านคนที่มีความเชื่อในเรื่อง “โชคลาง” เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ ฉะนั้นแล้ว ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดสามารถนำความเชื่อเหล..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021