ETDA ชี้ กม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล

by SME Thailand. 17 สค. 2017
Share:
             สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดเสวนาฟังความคิดเห็นร่าง กม. เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ ก่อนเสนอ สนช. คาดประกาศใช้ไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้า


            สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  นั้น ทาง ETDA ได้จัดงานเสวนาเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไอที กฎหมาย ตัวแทนธนาคาร องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่ง จากนั้นนำเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป และคาดว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ภายใน 6 เดือนหลังจากเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือภายในไตรมาสแรกปี 2561


            สำหรับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการนำประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นที่จะประกอบธุรกิจในไทยมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน ปรับหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขั้นตอนการแจ้งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสม


            รวมถึงเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการทำสัญญาผ่านระบบอัตโนมัติ ตามข้อกำหนดของสหประชาชาติเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ และการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 


            อีกทั้งปรับบทบัญญัติว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีการประกันสิทธิประชาชน ในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่มากขึ้นตามข้อกังวลของภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ ร่างกฎหมายสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังส่งผลให้ ETDA เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการผลักดันงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซตามนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​ส่งออกเดือนเมษา ขยายตัวสูงสุดในรอบ 36 เดือน สินค้าอะไรได้อานิสงส์?

นับเป็นข่าวดีท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตสำหรับตลาดส่งออกของไทยที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ขยายตัวสูงถึง 13.1 เปอร..

by SME Thailand.| 27 พค. 2021

​อยากได้เงินจากลูกค้ากระเป๋าหนัก ต้องลอง! 5 กลเม็ดเด็ด คิดให้ครบ จบที่โอนไว จ่ายเร็ว

ลูกค้าโดยทั่วไปมักมีความต้องการหลากหลาย และมักมองหาของที่ดีกว่าเงินที่จ่าย แถมยังเต็มไปด้วยคำวิจารณ์ติชม แต่ท่ามกลางลูกค้าเหล่านั้นจะมีลูกค้าระดับบน..

by SME Thailand.| 26 พค. 2021

​ส่งออกดี-ท่องเที่ยวซบ-การบริโภคเอกชนยังเหนื่อย เศรษฐกิจไทยในคลื่นโควิดไตรมาส 1 ตัวคุมเกมธุรกิจที่ SME ต้องจับตา

ภาคการส่งออกสินค้าได้ฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลก แต่ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยวยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง จึงเรียกได้..

by SME Thailand.| 19 พค. 2021