Franchise Standard Awards 2017 เพิ่มทางเลือกคนอยากมีธุรกิจ

by SME Thailand. 02 กย. 2017
Share:
 

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ไม่รอช้าเตรียมจัดงาน Franchise Standard Awards 2017 วันที่ 8 กันยายน นี้ แสดงศักยภาพมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเทียบเคียงระดับสากล พร้อมมอบหนังสือรับรองแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ประจำปี 2560 หวัง! สร้างเถ้าแก่ใหม่เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทย สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง และผลักดันบุกตลาดอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ


            นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “กรมฯ ให้ความสำคัญต่อธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเป็นพิเศษ เนื่องจากแฟรนไชส์ เป็นระบบธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุนและเวลา นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับ ผู้ที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ขาดประสบการณ์ และความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด โดยแบ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจความงามและสปา ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการ


            “เพื่อเป็นการรองรับอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เพิ่มสูงขึ้น กรมฯ จึงได้เตรียมจัดงาน Franchise Standard Awards 2017 ขึ้น เพื่อแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ซึ่งจะสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง รวมทั้ง เตรียมมาตรการผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายไปสู่ตลาดอาเซียน หรือกลุ่มอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง จัดพิธีมอบหนังสือรับรองแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ประจำปี 2560 จำนวน 60 ราย ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์”  


            “กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์มาโดยตลอด จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีอย่างยั่งยืน โดยกรมฯ มีกลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2  การยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และกิจกรรมที่ 3 การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล”


            อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ภายในงาน Franchise Standard Awards 2017 ในครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานฯ จะได้รับการแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการรักษามาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน หรือตลาดอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ ”


            ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมงาน Franchise Standard Awards 2017 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th  www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​ส่งออกเดือนเมษา ขยายตัวสูงสุดในรอบ 36 เดือน สินค้าอะไรได้อานิสงส์?

นับเป็นข่าวดีท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตสำหรับตลาดส่งออกของไทยที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ขยายตัวสูงถึง 13.1 เปอร..

by SME Thailand.| 27 พค. 2021

​อยากได้เงินจากลูกค้ากระเป๋าหนัก ต้องลอง! 5 กลเม็ดเด็ด คิดให้ครบ จบที่โอนไว จ่ายเร็ว

ลูกค้าโดยทั่วไปมักมีความต้องการหลากหลาย และมักมองหาของที่ดีกว่าเงินที่จ่าย แถมยังเต็มไปด้วยคำวิจารณ์ติชม แต่ท่ามกลางลูกค้าเหล่านั้นจะมีลูกค้าระดับบน..

by SME Thailand.| 26 พค. 2021

​ส่งออกดี-ท่องเที่ยวซบ-การบริโภคเอกชนยังเหนื่อย เศรษฐกิจไทยในคลื่นโควิดไตรมาส 1 ตัวคุมเกมธุรกิจที่ SME ต้องจับตา

ภาคการส่งออกสินค้าได้ฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลก แต่ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยวยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง จึงเรียกได้..

by SME Thailand.| 19 พค. 2021