แจกสูตรทำคอนเทนต์ให้เปรี้ยง Content Design Canvas เครื่องมือช่วยเรียกยอดไลก์ ยอดฟอลแบบมีหลักการ

by SME Thailand. 24 สค. 2021
Share:
TEXT : Mr.Natthapat Kamolpollapat (Pop) 
pop.natthapat@gmail.com
          ปัจจุบันนี้การตลาดของภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะถูกขับเคลื่อนไปด้วย Platform Social Media ต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีข้อได้เปรียบและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางเหล่านั้นได้นั่นคือ “การสร้าง Content ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน”


         สำหรับวันนี้ผมมีเครื่องมือในการวางแผนการสร้าง Content ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเขียน งาน VDO Clip หรือแม้แต่งานภาพถ่าย ให้สามารถทำงานได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเพราะแม้ว่าเราจะมีวัตถุดิบชั้นดีอย่าง ภาพ เสียง เนื้อหา ในการทำ Content แต่ขาดการวางแผนการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ Content ที่ดีเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

         ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่ชื่อว่า Content Design Canvas จะทำให้เราสามารถวางแผนการสร้างและพัฒนา Content ตลอดจนประเมินผลงานของ Content ที่ได้มีการนำเสนอออกไปเพื่อให้ธุรกิจได้เลือกแผนงานสร้าง Content ที่ดีและมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งส่วนประกอบของ Content Design Canvas จะประกอบด้วย


          1.Objective กำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้าง Content ว่าต้องการผลลัพธ์ด้านใด เช่น ต้องการสร้างการรับรู้ใน Brand (Brand Awareness) ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ต้องการสร้างกระแสสังคม หรือ ต้องการเพิ่มยอดขาย เช่น สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมต้องการสร้างการ Brand Awareness ให้กับสถาบันที่เข้ามาเปิดดำเนินกิจการในประเทศไทย ช่องแรกในการกำหนดวัตถุประสงค์ก็จะเป็นไปเพื่อสร้าง Brand Awareness ส่วนในกรณีที่มีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 อย่างให้เราทำแผ่นภาพนี้ในส่วนของการสร้าง Brand Awareness ให้เสร็จจนถึงช่องสุดท้ายก่อนแล้วจึงไปทำแผ่นใหม่ที่เป็นตัววัตถุประสงค์ใหม่

         2. Target Group กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารซึ่งต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง Content โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายสามารถยึดหลักการตาม พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกันเพื่อให้ Content ที่จัดทำเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากต้องการสร้าง Content เพื่อเพิ่มยอดขายควรเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจาก พฤติกรรมความชอบในสินค้าและบริการ + รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น


        3. Type of content กำหนดรูปแบบของ Content ที่จะจัดจำว่าจะจัดทำออกมาในรูปแบบใด โดยหลักทั่วไปแล้ว Content ที่ได้รับความนิยมจะประกอบด้วย รูปภาพ เสียง (Podcast) งานเขียน Infographic VDO หรือ Short VDO Clip การเลือกรูปแบบ Content ควรสัมพันธ์กันกับกลุ่มเป้าหมายและต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนกำหนดรูปแบบเพื่อให้ Content สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 18 - 25 ปี ควรใช้ Content ในรูปแบบ Short VDO Clip เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยชอบเนื้อหาที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอย่าง การเขียนหรือ VDO ที่มีระยะเวลานาน เนื่องจากมีระยะเวลาในการตัดสินใจว่าจะสนใจหรือไม่สนใจเนื้อหาที่สั้น

        4. Communication Channel การกำหนดช่องทางในการกระจาย Content ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยหลักจะประกอบด้วยช่องทาง Online เช่น Social Media ต่างๆ Website ของธุรกิจ นอกจากนี้ในกรณีที่ Content จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับ Partner เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเดียวกันอาจมีความจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ Brand Collaboration และนำ Content นั้นสื่อสารผ่าน Partner ไปยังกลุ่มเป้าหมาย


         5. Evaluation Index หลังการจัดทำ Content และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้วควรมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าต้องการให้ Content นั้นทำงานในระยะเวลาเท่าไหร่? กี่วัน? กี่เดือน? หรือทำงานเฉพาะช่วงเวลาไหน เช่น ช่วงเทศกาล ช่วงวันธรรมดา ช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ จากนั้นต้องกำหนดดัชนีการวัดผลเพื่อประเมินว่า Content ที่จัดทำนั้นสำเร็จหรือเปล่าโดยการใช้ตัวชี้วัดเช่น จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนแบบสอบถามที่ได้ จำนวนการแสดงผล (Reach) จำนวนการมีส่วนร่วม (Engagement, Comment, Action) หรือการเกิด Social Trend ตัว Content ที่สร้างเป็นกระแสในสังคมและมีการพูดถึงเป็นวงกว้าง ซึ่งการสร้างดัชนีการวัดผลนี้ควรแปรออกมาเป็นตัวเลขเพื่อให้เห็นความชัดเจน

          6. Feedback ลองสำรวจ Feedback ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้งาน Content ว่ากลุ่มเป้าหมายมี Feedback อย่างไรได้บ้างเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับเพิ่ม-ลด หรือเลิกการแสดง Content ต่อกลุ่มเป้าหมายโดย Feedback สามารถวัดได้จากสื่อที่ใช้ในการกระจาย Content เช่น Content ที่ออกไปมี Feedback กลุ่มเป้าหมายเป็น Negative Comment มากเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมองว่าไม่ควรทำ Content รูปแบบนี้ออกมา กรณีนี้เราสามารถรับรู้ได้ทันทีว่า Feedback ที่ได้ค่อนข้างไม่ดีดังนั้นจึงควรหันมาพิจารณาที่จะปรับเปลี่ยนหรือหยุดการแสดงผล Content นี้เสียเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความไม่พอใจจนเกิดผลกระทบต่อธุรกิจได้
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​ตอบแชตยังไงให้แตะเงินล้าน เทคนิคเพิ่มยอดขายง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม

เชื่อไหมบางทีเคล็ดลับง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้ กลับเป็นเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม เช่น “การตอบแชตลูกค้า” เท่านั้นเอง

by SME Thailand.| 18 กย. 2021

​ขายสินค้าใหม่ทางไหนดี ชี้เป้า! ช่องทางรวย ทำให้ลูกค้ากระเป๋าตังค์สั่น

Statista Global Consumer Survey เขาไปสำรวจผู้บริโภคจากทั่วโลกมาแล้วพบว่าพวกเขามักจะค้นพบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และน่าซื้อจากที่ไหนกันบ้าง แล้วพบว..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​ดูให้ชัด ภาษี e-Service ใครได้ใครเสีย ผู้ประกอบการไทยต้องรับมือยังไงไม่ให้เสียเปรียบ

เก็บภาษี e-Service ผู้ประกอบการ SME เสียผลประโยชน์ไหม! มีข้อควรระวังอะไรที่ต้องเตรียมรับมือไว้บาง ลองไปฟังบทวิเคราะห์ของเรื่องนี้จากศูนย์วิจัยกสิกรไ..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021