SME Development Bank ผุดมาตรการช่วยลูกค้าน้ำท่วมอีสาน-เหนือ

by SME Thailand. 31 กค. 2017
Share:


    SME Development Bank ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภาคอีสานและภาคเหนืออย่างเร่งด่วน

   


     มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสาน ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ที่น้ำยังเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชนในตัวเมือง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม นั้น ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น โดยมีมาตรการความช่วยเหลือ 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1.การพักชำระหนี้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มาตรการที่ 2.วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ


     โดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการลูกค้าธนาคาร มาตรการที่ 1 การพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term loan) พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ออกมาตรการช่วยเหลือพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน


    สำหรับมาตรการที่ 2. วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงฟื้นฟูและหมุนเวียนในกิจการ โดยเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย ดังนี้ 1.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท 2.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 3.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อนและสามารถใช้หลักประกัน บสย. ค้ำประกัน เฉพาะมาตรการที่เพิ่มไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยวงเงินกู้รวมทั้งโครงการไม่เกิน 15 ล้านบาท



 

  กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank กล่าวว่า ขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่สาขาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมและที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ลูกค้าธนาคารต่อไป อีกทั้งผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ธนาคารจะเร่งนำเสนอขออนุมัติมาตรการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวให้เร็วที่สุด


    โดยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 หรือสาขาในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง



www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 
Share:

Related Articles

​เปิดสูตรคำนวณ “มูลค่าบริษัท” ในแบบ SME

การคำนวนหามูลค่าของบริษัทหรือแวลูเอชัน (Valuation) ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเกิดการร่วมลงทุนหรือระดมทุน เนื่องจากมูลค่าของบริษัทจะเป็นตัวเ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​เกาะติด 10 ข้อเศรษฐกิจไทยปี’63 ที่จะพลิกเกมธุรกิจ SME ปี’64

เศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไร ต้องดูกันที่แนวโน้มในปีนี้ เพราะยังมีหลายปัจจัยให้ผู้ประกอบการ SME ต้องจับตา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทำสรุป 10 ข้อเศรษฐ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​แปลงกิจการให้เป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เปิดรับการระดมทุน

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise หรือ SE) เป็นรูปแบบการจดทะเบียนกิจการรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมแล..

by SME Thailand.| 30 กย. 2020