จับตาต่างชาติลงทุนไทยเดือน ก.ค. เม็ดเงิน 3,491 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 415 คน

by SME Thailand. 05 สค. 2019
Share:Main Idea
 
 • เดือนกรกฎาคม 2562 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยจำนวน  25 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,491 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทยที่ 415 คน
 
 • เดือนมกราคม–กรกฎาคม 2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต 124 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 15,962  ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 23  ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 8,464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113 ทั้งนี้เพราะปี 62 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง        
     ล่วงเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้ว อยากรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ SME ต้องจับตา
        

     วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติจำนวน 25 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกงและเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 3,491 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย  415 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
           

     การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก
เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบกู้คืนพลังงานและระบบไฟฟ้าระบบใหม่  องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการขุดเจาะปิโตรเลียมองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพซิลิโคน องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ Vernier, Microscope เป็นต้น
                    สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                     

     1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 7 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และเยอรมนี มีเงินลงทุนจำนวน 2,389 ล้านบาท อาทิ
 
 • บริการค้นคว้าและวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง
 
 • บริการให้ใช้ช่วงสิทธิในเทคโนโลยีการผลิตซิลิโคน
 
 • บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมด้านการวางแผนการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านโลจิสติกส์ และด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

     2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 11 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น และเยอรมนี มีเงินลงทุนจำนวน 162 ล้านบาท อาทิ
 
 • บริการทางวิศวกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทำจากโลหะ
 
 • บริการ ติดตั้งแอปพลิเคชั่นสำหรับการให้บริการผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
 • บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
 
 • บริการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 
 • บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
 
 • การทำกิจการโฆษณา                     
     3. ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 5 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส มีเงินลงทุนจำนวน 89 ล้านบาท คือ
 
 • นายหน้าจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์พิเศษ
 
 • นายหน้าหรือตัวแทนเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
 • การค้าปลีกเครื่องตัด บิดเกลียว ปอกปลายสายไฟ เครื่องทดสอบสายไฟอัตโนมัติ
 
 • การค้าปลีกเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการชุบเคลือบผิว เคมีภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย ครีมขัด แว็กซ์ขัดผิวโลหะและพลาสติก   
 •  
 •  
 • การค้าส่งนาฬิกาข้อมือ สายนาฬิกา เเละเครื่องประดับ                     
      4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน 2 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง
มีเงินลงทุนจำนวน 851 ล้านบาท คือ
 
 • บริการขุดเจาะปิโตรเลียม
 
 • บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ 
 
                  

       ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 56 ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1,933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 124 เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้ได้รับอนุญาต    ให้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการให้ใช้ช่วงสิทธิในเทคโนโลยีการผลิตซิลิโคน  เป็นต้น
                 


     อนึ่งในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 124 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 15,962  ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 23  ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 8,464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113 เนื่องจากในปี 62 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อาทิ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการแม่เมาะ บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการเป็นศูนย์บริหารเงิน  บริการรับค้ำประกันหนี้ เป็นต้น
 
        

     การอัพเดทสถานการณ์การลงทุนจากต่างชาติ เป็นสิ่งที่ SME ต้องติดตาม เพื่อมองหาโอกาสและหนทางป้องกันธุรกิจของตนเองให้แข็งแกร่งได้ในทุกสภาวการณ์แข่งขัน
 
        

ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 


 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 
Share:

Related Articles

​ก้าวใหญ่ของ SCB สู่ SCBX ปฏิวัติธุรกิจการเงินทุกแพลตฟอร์ม ก่อนวงการธนาคารจะถูกดิสรัปต์

หลังจากนี้ “ไทยพาณิชย์” ที่เรารู้จักจะไม่ใช่แค่ธนาคารอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย สามารถตอ..

by SME Thailand.| 23 กย. 2021

​เครียดไหม! รายได้ไม่มี หนี้ก็ต้องจ่าย 5 คาถาปลดหนี้เอาตัวรอดจากวิกฤต

การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ แต่มีแล้วใช้หนี้คืนได้ด้วยประเสริฐยิ่งกว่า ลองมาวางแผนชำระหนี้จาก 5 คาถาปลดหนี้เอาตัวรอดจากวิกฤตไปพร้อมๆ กัน

by SME Thailand.| 23 กย. 2021

​รู้จักกระบวนการ Hair Cut หนี้ SME ต้องทำอย่างไรเมื่อสถาบันการเงิน “ตัดลดหนี้” ให้บางส่วน

ในภาวะที่หลายธุรกิจหนี้ท่วมตัว สถาบันการเงินก็เปิดทางให้เกิดการ Hair Cut หนี้เกิดขึ้น แปลแบบตรงๆ ก็คือการที่สถาบันการเงิน “ตัดลดหนี้” ให้บางส่วน เมื..

by SME Thailand.| 20 กย. 2021