SME-PO ช่องทางระดมทุนทางลัด ทางเลือกใหม่ ให้ SME และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินง่ายขึ้น

by SME Thailand. 27 กย. 2021
Share:
TEXT: นเรศ เหล่าพรรณราย 
 
          ที่ผ่านมาช่องทางการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมีอยู่สองตลาดคือ SET สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และ MAI สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และในอนาคตกำลังจะมีตลาดที่สามนั่นคือ Live Exchange ซึ่งเป็นแหล่งระดมทุนและซื้อขายในตลาดรองของ SME และ Startup
 
 
          ช่องทางการระดมทุนในบริษัท SME หรือ Startupในปัจจุบันประกอบไปด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญผ่าน Crowd Funding หรือการเสนอขายหุ้นกู้ Crowd Funding ตลอดจนการเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement ซึ่งเป็นเพียงแค่การระดมทุนในตลาดแรกเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะซื้อขายหุ้นในตลาดรองได้ แต่กฎหมายใหม่ได้เปิดทางให้เกิดการระดมทุนแบบ SME-PO ขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและผ่านการรับฟังความคิดเห็นจนได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ 
 
          ความพิเศษของการระดมทุนรูปแบบดังกล่าวคือสามารถเปิดระดมทุนแบบสาธารณะได้ในวงกว้างหรือ Public Offering โดยไม่ต้องขออนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการของระดมทุนมีความรวดเร็วและคล่องตัว
อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนในตลาดแรกยังต้องเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนในและระดับสูง เป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจการนั้นๆ หรือถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนักลงทุน High Net worth 
 
 
         โดยกิจการที่สามารถเปิดรับการลงทุนในตลาดแรกนี้จะต้องเป็น SME ขนาดกลางที่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 คน และเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีทิศทางการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน มีความต้องการหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการให้เติบโต โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผลประกอบการที่มั่นคงขอให้ใช้ผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีที่ผ่านการตรวจคุณภาพจาก ก.ล.ต. ในกลุ่มผู้สอบบัญชี SME


          และเจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของกิจการทั้งหมดให้เปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการระดมทุนและระยะเวลาในการดำเนินการของ SME ลงไปได้มาก

         หลังจากที่ระดมทุนสำเร็จแล้วก็จะสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองหรือ SME Board ที่เรียกว่า LIVE Exchange ซึ่งดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ซึ่งหากกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถย้ายเข้าไปจดทะเบียนในตลาด MAI และ SET ต่อไปได้ในอนาคต


         การเข้าไประดมทุนและซื้อขายในตลาดรองจะช่วยให้การเปลี่ยนมือและซื้อขายหุ้นของนักลงทุนมีความคล่องตัวมากขึ้นและยังเป็นการเปิดทางให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงและรู้จักกับหุ้นของบริษัท SME และ Startupที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก

         ขณะที่ SME เองได้ทางเลือกในการระดมทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มมีการระดมทุนและเปิดซื้อขายกระดาน SME ได้ภายในปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 เรียกได้ว่า SME และ Startupที่มีศักยภาพจะสามารถใช้กลไกของตลาดทุนได้อย่างเต็มที่
 
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​รู้หรือไม่ ใช้สกุลเงินบาทเสี่ยงน้อยกว่าใช้ดอลลาร์ในบางประเทศ

แนวทางที่จะช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกโดยการที่เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เงินบาททำธุรกรรมการ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2021

​ไม่อยากขาดทุนจากธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ต้องรู้จัก Options วิธีป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน

ประกอบการนำเข้าส่งออกมักจะประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่มีความผันผวนจนทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ ทำให้มีเครื่อง..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​How to บริหารเงินสดให้รอดวิกฤต จากกูรูดัง ต่อ-Penguin Eat Shabu

โควิด-19 ทำให้พื้นที่เคยเป็นทำเลทองกลับกลายเป็นทำเลร้าง ทำเลที่เคยมีค่าเช่าที่แพง ปัจจุบันค่าเช่ายังแพงเหมือนเดิมแต่ร้านค้ากลับไม่สามารถขายได้ Pengu..

by SME Thailand.| 05 ตค. 2021