ไม่อยากขาดทุนจากธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ต้องรู้จัก Options วิธีป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน

by SME Thailand. 12 ตค. 2021
Share:
TEXT : นเรศ เหล่าพรรณราย
 
         ประกอบการนำเข้าส่งออกมักจะประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่มีความผันผวนจนทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ที่อาจจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดเครื่องมือการเงินที่จะมาช่วยผู้ประกอบการป้องกันความเสี่ยง


       โดยวิธีการที่ผู้ประกอบการมักจะเลือกใช้นั่นคือการซื้อเงินตราล่วงหน้าหรือ Forwards โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการมองอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตไว้อย่างไร หากมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นก็สามารถแก้ไขได้โดยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนที่ราคาเหมาะสมไว้ล่วงหน้า


          อย่างไรก็ตามในตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูงแม้เราอาจจะมองว่าอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะมีแนวโน้มแข็งค่าหรืออ่อนค่าในอนาคต แต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันว่าอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่เกิดผลบวกต่อธุรกิจแทน ทำให้มีเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงอีกแบบนั่นคือ Options

             Options มีรูปแบบที่คล้ายกับการซื้อประกัน กล่าวคือเรามองเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงต้องมีการซื้อประกันเอาไว้ ถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงก็มีสิทธิได้รับการชดเชยตามสัญญาที่ระบุไว้ แต่หากไม่เกิดขึ้นก็จะเสียเพียงแค่ค่าธรรมเนียมเท่านั้น


        กล่าวคือ Options คือการ “ซื้อประกันราคาล่วงหน้า” เอาไว้โดยมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ทำการล๊อคไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ โดยหากเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ ผู้ประกอบการก็จะเสียงเพียงแค่ค่าธรรมเนียมเท่านั้น


Topics:
Share:

Related Articles

​รู้หรือไม่ ใช้สกุลเงินบาทเสี่ยงน้อยกว่าใช้ดอลลาร์ในบางประเทศ

แนวทางที่จะช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกโดยการที่เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เงินบาททำธุรกรรมการ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2021

​How to บริหารเงินสดให้รอดวิกฤต จากกูรูดัง ต่อ-Penguin Eat Shabu

โควิด-19 ทำให้พื้นที่เคยเป็นทำเลทองกลับกลายเป็นทำเลร้าง ทำเลที่เคยมีค่าเช่าที่แพง ปัจจุบันค่าเช่ายังแพงเหมือนเดิมแต่ร้านค้ากลับไม่สามารถขายได้ Pengu..

by SME Thailand.| 05 ตค. 2021

​SME-PO ช่องทางระดมทุนทางลัด ทางเลือกใหม่ ให้ SME และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินง่ายขึ้น

กฎหมายใหม่ได้เปิดทางให้เกิดการระดมทุนแบบ SME-PO ขึ้นแล้ว สามารถเปิดระดมทุนแบบสาธารณะได้ในวงกว้างหรือ Public Offering โดยไม่ต้องขออนุญาตกับสำนักงาน ก..

by SME Thailand.| 27 กย. 2021