อรท.วอนรัฐเร่งแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

by System 29 มค. 2013
Share:

 


ตัวแทนองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) กว่า 20 คน นำโดย นายมนัส โกศล ประธาน อรท.เข้าพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.กระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้สนับสนุนในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)” โดยมีประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 14 ประเด็น

นายมนัส กล่าวว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนี้บางมาตราไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการคุ้มครองลูกจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ทาง อรท.จึงอยากให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เพิ่มเติม อาทิขยายความคุ้มครองของกฎหมายให้ไปถึงกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยตรง การกำหนดความหมายของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำแรกเข้าไม่เกิน 1 ปี และเมื่อลูกจ้างทำงานมากกว่า 1 ปี และมีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้นนายจ้างก็ควรจะจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือหรือตามโครงสร้างค่าจ้างประจำปีของแต่ละองค์กร การให้สิทธิ์แก่ลูกจ้างหญิงในการลาคลอดตั้งแต่การตรวจรักษาสุขภาพทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดรวมแล้วไม่เกิน 90 วัน เพื่อที่จะได้ดูแลบุตรระหว่างอยู่ในครรภ์และหลังการคลอด เป็นต้น

“ทาง อรท.ขอเรียกร้องให้ รมว.กระทรวงแรงงาน ช่วยผลักดันให้นำร่างกฎหมายฉบับของผู้ใช้แรงงานยื่นประกบกับร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วซึ่งผมอยากได้เป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงาน ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021