เฟ้นหา 10 สุดยอด SMEs ใน SME Thailand Inno Awards 2013

by System 31 พค. 2013
Share:

  

 

       นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดทำโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2013 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อหวังกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต ผู้ชนะประกวดทั้ง 10 รางวัลร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์ในงาน SME Thailand Expo 2013
 
นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand และสื่อต่างๆ ในเครือกล่าวว่า จากการจัดทำโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2013 ขึ้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านม าถือว่าได้ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการในการให้ความสำคัญกับการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ๆ
 
       สำหรับการจัดโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2013 ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรสำคัญอย่างธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สนับสนุนการจัดทำโครงการในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของประเภทรางวัลนั้น แบ่งออกเป็น 10 รางวัลด้วยกันอันได้แก่
 
      รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์ รางวัลโดดเด่นด้าน Recycle Product รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์ รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รางวัลโดดเด่นด้านพาณิชยศิลป์ รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและรางวัลโดดเด่นด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
 
“เรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิด ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งทางด้านสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เหมาะสมกับองค์กร ตลอดจนช่วยพัฒนาสินค้า และบริการให้โดดเด่น น่าสนใจ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องที่ต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไป แค่ต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนจากที่เป็นอยู่ แล้วทำให้เกิดจุดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเท่านี้ก็ถือเป็นนวัตกรรม”

  ด้านนายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยต้องเผชิญความท้าทาย รวมถึงต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลากับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น  ดังนั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการ และการตลาดในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ
 
ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในด้านแหล่งเงินทุนและส่งเสริมด้านองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนการจัดการประกวดโครงการ SME Thailand Inno Awards 2013 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้ความสำคัญกับการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างเป็นจุดขายและสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล
 
       โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Thailand Inno Awards 2013 จะต้องเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ประกอบการที่ก่อตั้งกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สินค้าหรือบริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ ซึ่งผู้ชนะทั้ง 10 รางวัล จะได้รับสิทธิจากธนาคารในการเข้าร่วมโครงการ K SME Care ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ smethailand.innoawards@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2270-1123-4 ต่อ 205
 
         โดยส่ง Company Profile ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยจะทำการปิดรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ สำหรับผู้ชนะการประกวดจะได้ร่วมออกงานแสดงสินค้าในงาน SME Thailand Expo 2013 อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านสื่อในเครือนิตยสาร SME Thailand อีกด้วยรางวัล SME Thailand Inno Awards 2013
 
1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์
        พิจารณาจากการนำความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ ทำให้ธุรกิจโดดเด่นและมีความแตกต่าง ซึ่งเป็นธุรกิจหรือรูปแบบที่ยังไม่มีในตลาด
 
2. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
        พิจารณาจากการนำสินค้าและบริการที่มีอยู่ทั่วไปมาต่อยอดหรือใส่ความคิดสร้างสรรค์จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและกลายเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่ในตลาด
 
3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์
        พิจารณาจากสินค้าที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
4. รางวัลโดดเด่นด้าน Recycle Product
        พิจารณาจากการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาออกแบบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสวยงามโดดเด่น และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
 
5. รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด
        พิจารณาจากความสามารถในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้สินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้าง
 
6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์
        พิจารณาจากความสามารถในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง
 
7. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
        พิจารณาจากการนำความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
 
8. รางวัลโดดเด่นด้านพาณิชยศิลป์
        พิจารณาจากการนำความสามารถทางด้านศิลปะเฉพาะด้าน ไปต่อยอดและสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
        พิจารณาจากสินค้าหรือบริการทีให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตที่ปลอดสารพิษตั้งแต่ต้นจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์
 
10. รางวัลโดดเด่นด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
        พิจารณาจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีความสวยงามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์และสามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
 
 
  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร SME Thailand Inno Awards 2013  ได้ที่ www.smethailandclub.com  หรือ www.smethailand-expo.com หรือ


 
Share:

Related Articles

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020