เปิดโครงการ Pro-Active ดัน SMEs ส่งออก

by System 02 เมย. 2013
Share:

 


นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ส.ค.) เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายนนี้ กรมฯ จะเปิดโครงการ “SMEs Pro-Active” หรือ โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงิน 300 ล้านบาท และโครงการสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน 100 ล้านบาท (ในปีงบประมาณ 2557 - 2558 ปีละ 50 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการนำเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 400 ล้านบาท มาใช้ในการดำเนิน ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ครม.รับทราบไปแล้ว

"โครงการนี้เดิมเน้นขยายการส่งออกไปตลาดใหม่ ได้ปรับให้ขยายครอบคลุมประเทศต่างๆ ในวงกว้างมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะตลาดใหม่ รวมทั้งเพิ่มวงเงินสนับสนุนรายบริษัทด้วย เพื่อสอดรับกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดตลาดและการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนจะมีการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น จากสถิติในปี 2554-2555 มีวิสาหกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจส่งออกรวมกว่า 33,000 ราย เป็นวิสาหกิจที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือเอสเอ็มอีประมาณ 31,000 ราย คิดเป็นสัดส่วน 92% ของเอสเอ็มอีที่ดำเนินธุรกิจส่งออกรวมทั้งหมด”นางศรีรัตน์ กล่าว

ในสภาวะปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศที่มีบทบาทสำคัญและถือเป็นตลาดดั้งเดิมของไทย ได้ส่งผลกระทบต่อไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นตลาดศักยภาพสูง เช่น จีนและอินเดีย นับว่าเป็นปรากฏการณ์ซ้อนที่สร้างความท้าทายจากภาวะตลาดหดตัว การแข่งขันที่รุนแรง และความซับซ้อนจากความเปลี่ยนแปลงในตลาดส่งออกของไทยในเศรษฐกิจยุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ปรับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการค้าและส่งออก โดยให้ความสำคัญลำดับต้นต่อการกระจายตลาดการส่งออกของไทยสู่ตลาดใหม่ บนพื้นฐานของการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน การดำเนินการในเชิงลึกมากกว่าเชิงกว้าง โดยปรับแนวทางดำเนินงานในกรอบภารกิจของกรมฯ เป็นกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการ(Cluster) เพื่อให้มีการร่วมดำเนินการกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดในอุตสาหกรรมเดียวกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021