SME Bank ได้ปรับเครดิตเพิ่มเป็น AAA

by System 23 พค. 2013
Share:

 


ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็น ‘AAA(tha)’ จาก ‘AA+(tha)’

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของ SME Bank สะท้อนถึงการที่ฟิทช์ได้มีการทบทวนความสำคัญของธนาคารต่อรัฐบาลในการสนับสนุนนโยบายรัฐ  ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เข้ามาดูแลสภาพคล่องของธนาคารใกล้ชิดมากขึ้น และมีการให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องแก่ธนาคาร  ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้สูงที่ SME Bank จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

อันดับเครดิตในประเทศของ SME Bank มีปัจจัยพื้นฐานมาจากการที่ธนาคารมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  มีสถานะทางกฎหมายเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารในการสนับสนุนนโยบายรัฐและความสำคัญในเชิงกลยุทธต่อรัฐบาล นอกจากนี้  กระทรวงการคลังอาจพิจารณาชดเชยความเสียหายให้แก่ธนาคาร หากธนาคารได้รับความเสียหายเนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายรัฐในการให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีฐานะการเงินอ่อนแอ  ฟิทช์เชื่อว่าแนวโน้มที่ SME Bank จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่มีความแตกต่างจากธนาคารรัฐอื่นที่มีอันดับเครดิตเทียบเท่าประเทศไทย

กระทรวงการคลังได้ให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องแก่SME Bank  โดยทำการบริหารจัดการเงินฝากจากภาครัฐต่างๆ รวมถึงการที่ธนาคารรัฐที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งได้ให้การสนับสนุนทางด้านวงเงินเสริมสภาพคล่องแก่  SME Bank   ซึ่งคาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญจากทางภาครัฐในปลายปี 2556  หรือต้นปี 2557 หากธนาคารสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จ  ซึ่ง SME Bank ได้รับการเพิ่มทุนในจำนวนที่ไม่มากนักในเดือนมีนาคม 2556 

อย่างไรก็ตามคุณภาพสินทรัพย์ที่อ่อนแอเป็นความท้าทายหลักของทั้ง SME Bank ที่กำลังดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะลดระดับหนี้ด้อยคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยสินเชื่อและการติดตามหนี้  

สำหรับ SME Bank  อันดับเครดิตของธนาคารอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ หากมีการมองว่าการสนับสนุนจากภาครัฐอ่อนแอลง ซึ่งอาจเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายและสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหากบทบาทหน้าที่ของธนาคารลดลง อย่างไรก็ตาม ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิด เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และธนาคารยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SME มีฐานะการเงินอ่อนแอและยังไม่สามารถรับบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้


 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020