ของบ 96 ล้านเพิ่มทักษะ SMEs -พัฒนาลูกจ้าง

by System 23 พค. 2013
Share:


นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(รมว.รง.) เปิดเผยว่า มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ 300 บาท ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฯเป็นประธานการประชุมโดยกระทรวงแรงงานได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการแรงงานสัญจรสนับสนุนค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งรมว.แรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมกับผู้บริหารเอสเอ็มอี

โดยสถานการณ์ด้านแรงงานใน 76 จังหวัดยกเว้น กรุงเทพฯ มีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้าง 55 แห่ง มีแรงงานถูกเลิกจ้าง 1,884 คน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับ  นอกจากนี้  ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-18 เม.ย. รวม 277 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน 72 ราย โดยได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 46 ราย ยุติความช่วยเหลือ 7 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 19 ราย

                  รมว.แรงงานกล่าวอีกว่า ในที่ประชุมสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(สสวท.)ได้รายงานโครงการที่ร่วมกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและฝีมือแรงงานใน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่างเชื่อม ดำเนินการระหว่างปี 2556-2558 เป้าหมาย รวม 900 คน แบ่งเป็นปีละ 300 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 40,000 บาท ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งหมด 3 ปี เป็นจำนวน 36 ล้านบาท 2.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 2556-2560 เป้าหมาย รวม 10,000 คน แบ่งเป็นปีละ 2,000 คน ใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021