กสอ. ชูบันได 4 ขั้น สู่การพัฒนาSMEs ที่ยั่งยืน

by System 30 พค. 2013
Share:

 

    
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเผยยุทธศาสตร์บันได 4 ขั้นอัดฉีด 8 อุตสาหกรรมหลักของประเทศอันได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอัญมณีและเครื่องประดับไม้และเครื่องเรือนสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และชิ้นส่วน นับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และการจ้างงานของประเทศ

                นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันต้องใช้ทักษะและต้องใช้ความรู้ความสามารถมากกว่าในอดีต เนื่องจากการแข่งขันและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างบูรณาการผ่านบันได 4 ขั้นอันได้แก่

            • บันไดขั้นที่ 1คือ การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งด้านแหล่งข้อมูล แหล่งเงินทุน รวมถึงการให้บริการทดสอบสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEsตลอดจนการสร้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำในสถานประกอบการต่าง ๆทั้งด้านการจัดการ การเงินการบัญชี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการพลังงานเป็นต้น 

            • บันไดขั้นที่ 2 คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ โดยโครงการที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ได้แก่ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือ NEC เป็นโครงการที่พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจรอบด้านจนสามารถจัดตั้งธุรกิจได้รวมทั้งสามารถเขียนแผนธุรกิจของตัวเองเพื่อเสนอให้กับสถาบันการเงินสำหรับการขอรับเงินทุนสนับสนุน

            • บันไดขั้นที่ 3  คือ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ทั้งการพัฒนาตัวโรงงาน ธุรกิจ หรือบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP) ที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับสถานประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้น

            • บันไดขั้นที่ 4คือ การทำให้ผู้ประกอบการและบริษัทแข่งขันในเวทีสากลได้ โดยเฉพาะในเวทีอาเซียน โดยกรมฯ ได้มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านโครงการและหน่วยงานภายใต้ กรมฯ ที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแต่ละโครงการทางกรมฯ จะมีการจัดอบรมสัมมนา ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการนำผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมาให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการพาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานและการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนเพื่อนบ้านเพื่อการต่อยอดธุรกิจต่อไป   
     
           
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021