กสอ. ชูบันได 4 ขั้น สู่การพัฒนาSMEs ที่ยั่งยืน

by System 30 พค. 2013
Share:

 

    
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเผยยุทธศาสตร์บันได 4 ขั้นอัดฉีด 8 อุตสาหกรรมหลักของประเทศอันได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอัญมณีและเครื่องประดับไม้และเครื่องเรือนสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และชิ้นส่วน นับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และการจ้างงานของประเทศ

                นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันต้องใช้ทักษะและต้องใช้ความรู้ความสามารถมากกว่าในอดีต เนื่องจากการแข่งขันและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างบูรณาการผ่านบันได 4 ขั้นอันได้แก่

            • บันไดขั้นที่ 1คือ การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งด้านแหล่งข้อมูล แหล่งเงินทุน รวมถึงการให้บริการทดสอบสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEsตลอดจนการสร้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำในสถานประกอบการต่าง ๆทั้งด้านการจัดการ การเงินการบัญชี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการพลังงานเป็นต้น 

            • บันไดขั้นที่ 2 คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ โดยโครงการที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ได้แก่ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือ NEC เป็นโครงการที่พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจรอบด้านจนสามารถจัดตั้งธุรกิจได้รวมทั้งสามารถเขียนแผนธุรกิจของตัวเองเพื่อเสนอให้กับสถาบันการเงินสำหรับการขอรับเงินทุนสนับสนุน

            • บันไดขั้นที่ 3  คือ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ทั้งการพัฒนาตัวโรงงาน ธุรกิจ หรือบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP) ที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับสถานประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้น

            • บันไดขั้นที่ 4คือ การทำให้ผู้ประกอบการและบริษัทแข่งขันในเวทีสากลได้ โดยเฉพาะในเวทีอาเซียน โดยกรมฯ ได้มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านโครงการและหน่วยงานภายใต้ กรมฯ ที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแต่ละโครงการทางกรมฯ จะมีการจัดอบรมสัมมนา ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการนำผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมาให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการพาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานและการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนเพื่อนบ้านเพื่อการต่อยอดธุรกิจต่อไป   
     
           
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020