เผยกลยุทธ์หนุน SMEs 8 อุตสาหกรรมหลัก

by System 30 พค. 2013
Share:

 


  นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า รายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ม พร้อมกลยุทธ์ที่ กสอ. ได้สนับสนุน มีดังนี้  

1.กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อร่วมทุนขยายฐานการผลิตในประเทศ AECพร้อมสนับสนุนเชิงนโยบายและแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนแข่งขันได้กับคู่แข่งในระดับโลก ตัวอย่างเช่น Food Valleyในเนเธอร์แลนด์ หรือ Food Cityในเกาหลี เป็นต้น และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการผลิตของผู้ประกอบการ

2.กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิต และการนำเสนอขั้นสูงมาใช้ตลอดจนประสานรัฐรวมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยสร้างเรื่องราวของอัญมณีในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ ในระดับสากล

3.กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ได้สนับสนุนการพัฒนาโซ่อุปทาน (Supply Chain) และโลจิสติกส์กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ใน AEC เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (CreateValueAdded) และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับงานจากประเทศอื่นนอกอาเซียน
           
4. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งทางกรมฯได้นำระบบโซ่อุปทาน (SupplyChain)และโลจิสติกส์เข้ามาลดต้นทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยกับรายใหญ่

5.กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยดูแลในการผลิตบุคลากรด้านเทคนิคและวิศวกรรมให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและส่งเสริมการบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain) และโลจิสติกส์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค

6.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดย BOI เพื่อพัฒนาตลาด REM ก่อนและผลักดันมาตรฐานกลางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

7.กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง โดยการสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน สร้างปัจจัยเอื้อในการจับมือสร้างคุณค่าเพิ่มในระบบและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เช่น การพัฒนาหนังแท้ หนังเทียม เพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพและความหลากหลาย อีกทั้งจัดทำมาตรฐานป้องกันสินค้าเลียนแบบ 

และอันดับ 8.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยสร้างมาตรฐานอาหารไทยและการรับรองคุณภาพในตลาดต่างประเทศพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการและสร้างตราสินค้าเพื่อขยายตลาดและป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพ นายโสภณ กล่าว

            โดยปัจจุบัน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และการจ้างงานของประเทศ อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่1–2 ของปี 2556  กสอ.ได้ส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวผ่านโครงการกว่า 40 โครงการ
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการของ กสอ. ได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2202 4414 – 18 หรือ www.dip.go.th
 
 
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021