6 กระทรวงร่วมทำฐานข้อมูล Demand – Supply อาเซียน

by System 05 มิย. 2013
Share:

 


ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ก.แรงงาน จับมือ 5 กระทรวง บูรณาการจัดทำฐานข้อมูล Demand – Supply อบรมภาษาอังกฤษและกลุ่มอาเซียน พัฒนากำลังคน สนองตอบนโยบายรัฐบาล รองรับประชาคมอาเซียน แนะอบรมแล้วต้องสร้างบรรยากาศการสื่อสารภาษาต่างประเทศในหน่วยงาน และให้นำไปใช้จริงจึงประสบความสำเร็จ

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำฐานข้อมูล Demand/Supplyและการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียนว่าตามเจตนารมณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากำลังคนทั่วประเทศด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมภาษา ให้กระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยแผนการดำเนินงานจะต้องสอดคล้องกับภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของแต่ละจังหวัด

ส่วนข้อสรุปแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล Demand-Supplyนั้น เนื่องจากทุกหน่วยงานมีความพยายามเต็มที่ในการร่วมมือจัดทำฐานข้อมูล แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหน่วยงานอื่นไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนี้จะจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งข้อมูลรายจังหวัดและข้อมูลภาพรวมจากทั่วประเทศ เพื่อระบุได้ว่าแต่ละจังหวัดมีอุตสาหกรรมอะไรบ้าง มีความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใด และแต่ละอุตสาหกรรมต้องการแรงงานประเภทใด สำหรับฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานจะจัดเก็บข้อมูลด้าน Demand ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นข้อมูลด้าน Supply โดยจำแนกเป็นสาขาวิชา

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมภาษาต่างประเทศแล้วจะต้องนำไปใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถสร้างบรรยากาศในหน่วยงานโดยการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงานได้ ขณะที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัจจุบันได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศและภาษาในกลุ่มอาเซียน อาทิ ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน รัสเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และพม่า ให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างและประชาชนทั่วไป โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา  มีผู้ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศไปแล้ว จำนวน 33,150 คน มีผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 93.03 ส่วนปี 2556 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 13,675 คน   มีผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 89.41 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานักบริหารระดับกลางและระดับสูงในต่างประเทศและหลักสูตรวัฒนธรรมการไปทำงานในต่างประเทศอีกด้วย
 
 
 
 
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021