6 กระทรวงร่วมทำฐานข้อมูล Demand – Supply อาเซียน

by System 05 มิย. 2013
Share:

 


ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ก.แรงงาน จับมือ 5 กระทรวง บูรณาการจัดทำฐานข้อมูล Demand – Supply อบรมภาษาอังกฤษและกลุ่มอาเซียน พัฒนากำลังคน สนองตอบนโยบายรัฐบาล รองรับประชาคมอาเซียน แนะอบรมแล้วต้องสร้างบรรยากาศการสื่อสารภาษาต่างประเทศในหน่วยงาน และให้นำไปใช้จริงจึงประสบความสำเร็จ

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำฐานข้อมูล Demand/Supplyและการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียนว่าตามเจตนารมณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากำลังคนทั่วประเทศด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมภาษา ให้กระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยแผนการดำเนินงานจะต้องสอดคล้องกับภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของแต่ละจังหวัด

ส่วนข้อสรุปแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล Demand-Supplyนั้น เนื่องจากทุกหน่วยงานมีความพยายามเต็มที่ในการร่วมมือจัดทำฐานข้อมูล แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหน่วยงานอื่นไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนี้จะจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งข้อมูลรายจังหวัดและข้อมูลภาพรวมจากทั่วประเทศ เพื่อระบุได้ว่าแต่ละจังหวัดมีอุตสาหกรรมอะไรบ้าง มีความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมใด และแต่ละอุตสาหกรรมต้องการแรงงานประเภทใด สำหรับฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานจะจัดเก็บข้อมูลด้าน Demand ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นข้อมูลด้าน Supply โดยจำแนกเป็นสาขาวิชา

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมภาษาต่างประเทศแล้วจะต้องนำไปใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถสร้างบรรยากาศในหน่วยงานโดยการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงานได้ ขณะที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัจจุบันได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศและภาษาในกลุ่มอาเซียน อาทิ ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน รัสเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และพม่า ให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างและประชาชนทั่วไป โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา  มีผู้ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศไปแล้ว จำนวน 33,150 คน มีผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 93.03 ส่วนปี 2556 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 13,675 คน   มีผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 89.41 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานักบริหารระดับกลางและระดับสูงในต่างประเทศและหลักสูตรวัฒนธรรมการไปทำงานในต่างประเทศอีกด้วย
 
 
 
 
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021