ธปท.ประกาศผ่อนคลายลงทุนเปิดช่อง SMEs ขยายตลาด

by System 27 มิย. 2013
Share:

 


ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อำนาจตามประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 9) ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศ 3 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนคลายให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้


1.ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 21)

(1) การลงทุนโดยตรง : ผ่อนคลายให้บุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ไม่จำกัดวงเงิน จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อความคล่องตัวและเปิดโอกาสให้ SMEs ขยายตลาดและฐานการผลิต และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(2) บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ : อนุญาตให้บุคคลในประเทศฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศตามภาระที่จะต้องจ่ายให้บุคคลในต่างประเทศได้ไม่จำกัดวงเงิน เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

ผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ได้ไม่จำกัดวงเงินต่อราย ตามวงเงินที่หน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุน คณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนกำหนด จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 50 ล้านดอลาร์

3.ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย

ผ่อนคลายให้บุคคลรายย่อยลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ได้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยยังต้องลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือกองทุนส่วนบุคคลในประเทศ จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับมีผลบังคับในวันถัดจากวันที่ลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021