ธปท.ประกาศผ่อนคลายลงทุนเปิดช่อง SMEs ขยายตลาด

by System 27 มิย. 2013
Share:

 


ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อำนาจตามประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 9) ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศ 3 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนคลายให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้


1.ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 21)

(1) การลงทุนโดยตรง : ผ่อนคลายให้บุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ไม่จำกัดวงเงิน จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อความคล่องตัวและเปิดโอกาสให้ SMEs ขยายตลาดและฐานการผลิต และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(2) บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ : อนุญาตให้บุคคลในประเทศฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศตามภาระที่จะต้องจ่ายให้บุคคลในต่างประเทศได้ไม่จำกัดวงเงิน เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

ผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ได้ไม่จำกัดวงเงินต่อราย ตามวงเงินที่หน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุน คณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนกำหนด จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 50 ล้านดอลาร์

3.ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย

ผ่อนคลายให้บุคคลรายย่อยลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ได้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยยังต้องลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือกองทุนส่วนบุคคลในประเทศ จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับมีผลบังคับในวันถัดจากวันที่ลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021