บีโอไอเห็นชอบเกณฑ์ส่งเสริมลงทุนชายแดนใต้

by System 10 กค. 2013
Share:

 


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 มาตรการ โดยเฉพาะเห็นชอบให้ปรับลดมูลค่าเงินลงทุนที่ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ำจากเดิมที่กำหนด วงเงิน 1 ล้านบาท เหลือ 500,000 บาท เพื่อให้กิจการขนาดเล็กสามารถเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้

ทั้งนี้ยังอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด และสามารถนำโครงการเก่ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยลงทุนเพิ่มบางส่วน พร้อมทั้งยังกำหนดให้กิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ครัสเตอร์สำหรับรองรับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเป็นพิเศษเช่นเดียวกับกรณีตั้งอยู่ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนรูปแบบอื่นได้

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมกรณีเป็นกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในเขตนิคมและเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ครัสเตอร์ โดยจะพิจารณาอนุญาตให้เป็นรายๆไป เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากขึ้น เพราะตามหลักเกณฑ์ปกติจะไม่อนุมัติให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าว แม้จะเป็นโรงงานที่ถูกกฎหมายก็ตาม

 
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021