บีโอไอเห็นชอบเกณฑ์ส่งเสริมลงทุนชายแดนใต้

by System 10 กค. 2013
Share:

 


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 มาตรการ โดยเฉพาะเห็นชอบให้ปรับลดมูลค่าเงินลงทุนที่ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ำจากเดิมที่กำหนด วงเงิน 1 ล้านบาท เหลือ 500,000 บาท เพื่อให้กิจการขนาดเล็กสามารถเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้

ทั้งนี้ยังอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด และสามารถนำโครงการเก่ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยลงทุนเพิ่มบางส่วน พร้อมทั้งยังกำหนดให้กิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ครัสเตอร์สำหรับรองรับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเป็นพิเศษเช่นเดียวกับกรณีตั้งอยู่ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนรูปแบบอื่นได้

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมกรณีเป็นกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในเขตนิคมและเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ครัสเตอร์ โดยจะพิจารณาอนุญาตให้เป็นรายๆไป เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากขึ้น เพราะตามหลักเกณฑ์ปกติจะไม่อนุมัติให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าว แม้จะเป็นโรงงานที่ถูกกฎหมายก็ตาม

 
Share:

Related Articles

​วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ ตั้งเป้าลดนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจที่มาแรงจนสามารถโตแบบก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ (Ne..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering ..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021