บีโอไอเห็นชอบเกณฑ์ส่งเสริมลงทุนชายแดนใต้

by System 10 กค. 2013
Share:

 


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 มาตรการ โดยเฉพาะเห็นชอบให้ปรับลดมูลค่าเงินลงทุนที่ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ำจากเดิมที่กำหนด วงเงิน 1 ล้านบาท เหลือ 500,000 บาท เพื่อให้กิจการขนาดเล็กสามารถเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้

ทั้งนี้ยังอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด และสามารถนำโครงการเก่ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยลงทุนเพิ่มบางส่วน พร้อมทั้งยังกำหนดให้กิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ครัสเตอร์สำหรับรองรับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเป็นพิเศษเช่นเดียวกับกรณีตั้งอยู่ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนรูปแบบอื่นได้

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมกรณีเป็นกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในเขตนิคมและเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ครัสเตอร์ โดยจะพิจารณาอนุญาตให้เป็นรายๆไป เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากขึ้น เพราะตามหลักเกณฑ์ปกติจะไม่อนุมัติให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าว แม้จะเป็นโรงงานที่ถูกกฎหมายก็ตาม

 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020