สถาบันฯ สิ่งทอร่วมกับ สนช.หนุน “อีโค่ ไฟเบอร์”

by System 17 กค. 2013
Share:

 

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น ภายใต้งบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ใช้การตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) โดยนำความคิดสร้างสรรค์ ดึงวัฒนธรรมมาผสมผสานเทคโนโลยีวิจัยและสร้างนวัตกรรม พัฒนานักออกแบบ รวมทั้งพัฒนาตลาดควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวคิดการพัฒนาเส้นใยชีวภาพ หรือ Eco Fiber ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างมากต่อปี ใช้เทคโนโลยีแปรรูปได้ผลลัพทธ์เป็น พลาสติกชีวภาพในรูปเม็ดชิพ PLA ก่อนนำมาฉีดเป็นเส้นใย PLA (Poly lactic acid) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทดแทนการใช้เส้นใยพอลิเอสเตอร์ (Polyester)  ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายยากและเป็นชนวนเหตุของสภาวะเรือนกระจก โดยปัจจุบันเส้นใยโพลีเอสเตอร์ถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอกว่า 42.8 เปอรเซ็นต์ รองลงมาคือ เส้นใยฝ้าย 34.1 เปอรเซ็นต์และอื่น ๆ อาทิ ไนลอน อะคริลิค พอลิพรอพิลีนในขณะที่การใช้งานเส้นใย PLA ในไทยยังเป็นเรื่องใหม่ต้องพัฒนา ทั้งในส่วนของเม็ดเรซินPLA ต้องวิจัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในสิ่งทอ

ปัจจุบันไทยมีเพียงผู้ประกอบการรายเดียวที่นำเข้าเม็ดชิพดังกล่าวโดยนำมาผลิตเป็นผ้า Non woven และส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งหมด และอีกเรื่องที่ต้องพัฒนาคือศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นเส้นใยต่อเนื่องเป็นเส้นด้ายและผืนผ้าจนถึงการฟอกย้อมตกแต่งสำเร็จ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการผลิตแบบครบวงจร ซึ่งเป็นโอกาสเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร สร้างความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทย ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากปิโตรเคมี และมีจุดขายคือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานดังกล่าว นำมาซึ่งการได้รับการสนับสนุนจาก สนช.ด้านพัฒนาเส้นใย PLA ในปลายปี 2556 นี้ เพื่อเร่งสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2713 5492 – 9 ต่อ 405 หรือที่ www.thaitextile.org
 
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020