สถาบันฯ สิ่งทอร่วมกับ สนช.หนุน “อีโค่ ไฟเบอร์”

by System 17 กค. 2013
Share:

 

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น ภายใต้งบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ใช้การตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) โดยนำความคิดสร้างสรรค์ ดึงวัฒนธรรมมาผสมผสานเทคโนโลยีวิจัยและสร้างนวัตกรรม พัฒนานักออกแบบ รวมทั้งพัฒนาตลาดควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวคิดการพัฒนาเส้นใยชีวภาพ หรือ Eco Fiber ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างมากต่อปี ใช้เทคโนโลยีแปรรูปได้ผลลัพทธ์เป็น พลาสติกชีวภาพในรูปเม็ดชิพ PLA ก่อนนำมาฉีดเป็นเส้นใย PLA (Poly lactic acid) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทดแทนการใช้เส้นใยพอลิเอสเตอร์ (Polyester)  ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายยากและเป็นชนวนเหตุของสภาวะเรือนกระจก โดยปัจจุบันเส้นใยโพลีเอสเตอร์ถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอกว่า 42.8 เปอรเซ็นต์ รองลงมาคือ เส้นใยฝ้าย 34.1 เปอรเซ็นต์และอื่น ๆ อาทิ ไนลอน อะคริลิค พอลิพรอพิลีนในขณะที่การใช้งานเส้นใย PLA ในไทยยังเป็นเรื่องใหม่ต้องพัฒนา ทั้งในส่วนของเม็ดเรซินPLA ต้องวิจัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในสิ่งทอ

ปัจจุบันไทยมีเพียงผู้ประกอบการรายเดียวที่นำเข้าเม็ดชิพดังกล่าวโดยนำมาผลิตเป็นผ้า Non woven และส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งหมด และอีกเรื่องที่ต้องพัฒนาคือศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นเส้นใยต่อเนื่องเป็นเส้นด้ายและผืนผ้าจนถึงการฟอกย้อมตกแต่งสำเร็จ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการผลิตแบบครบวงจร ซึ่งเป็นโอกาสเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร สร้างความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทย ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากปิโตรเคมี และมีจุดขายคือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานดังกล่าว นำมาซึ่งการได้รับการสนับสนุนจาก สนช.ด้านพัฒนาเส้นใย PLA ในปลายปี 2556 นี้ เพื่อเร่งสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2713 5492 – 9 ต่อ 405 หรือที่ www.thaitextile.org
 
Share:

Related Articles

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021

​เอกา โกลบอล เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เอกา โกลบอล พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลัง พร้อมสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 80 กล่อง และน้ำดื่ม 80 ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021