สถาบันฯ สิ่งทอร่วมกับ สนช.หนุน “อีโค่ ไฟเบอร์”

by System 17 กค. 2013
Share:

 

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น ภายใต้งบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ใช้การตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) โดยนำความคิดสร้างสรรค์ ดึงวัฒนธรรมมาผสมผสานเทคโนโลยีวิจัยและสร้างนวัตกรรม พัฒนานักออกแบบ รวมทั้งพัฒนาตลาดควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวคิดการพัฒนาเส้นใยชีวภาพ หรือ Eco Fiber ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างมากต่อปี ใช้เทคโนโลยีแปรรูปได้ผลลัพทธ์เป็น พลาสติกชีวภาพในรูปเม็ดชิพ PLA ก่อนนำมาฉีดเป็นเส้นใย PLA (Poly lactic acid) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทดแทนการใช้เส้นใยพอลิเอสเตอร์ (Polyester)  ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายยากและเป็นชนวนเหตุของสภาวะเรือนกระจก โดยปัจจุบันเส้นใยโพลีเอสเตอร์ถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอกว่า 42.8 เปอรเซ็นต์ รองลงมาคือ เส้นใยฝ้าย 34.1 เปอรเซ็นต์และอื่น ๆ อาทิ ไนลอน อะคริลิค พอลิพรอพิลีนในขณะที่การใช้งานเส้นใย PLA ในไทยยังเป็นเรื่องใหม่ต้องพัฒนา ทั้งในส่วนของเม็ดเรซินPLA ต้องวิจัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในสิ่งทอ

ปัจจุบันไทยมีเพียงผู้ประกอบการรายเดียวที่นำเข้าเม็ดชิพดังกล่าวโดยนำมาผลิตเป็นผ้า Non woven และส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งหมด และอีกเรื่องที่ต้องพัฒนาคือศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นเส้นใยต่อเนื่องเป็นเส้นด้ายและผืนผ้าจนถึงการฟอกย้อมตกแต่งสำเร็จ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการผลิตแบบครบวงจร ซึ่งเป็นโอกาสเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร สร้างความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทย ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากปิโตรเคมี และมีจุดขายคือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานดังกล่าว นำมาซึ่งการได้รับการสนับสนุนจาก สนช.ด้านพัฒนาเส้นใย PLA ในปลายปี 2556 นี้ เพื่อเร่งสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2713 5492 – 9 ต่อ 405 หรือที่ www.thaitextile.org
 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021