ISMED เผย 6 ทิศทางอนาคตที่ SMEs ต้องรับมือ

by System 23 กค. 2013
Share:

 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้หาแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง ISMED เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านต่างๆ ทำการศึกษาวิจัย โดยผลการวิจัยล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยและแนวโน้มที่มีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยได้จัดทำข้อมูล SME Foresight Monitoring (SFM) เบื้องต้นของไทย ศึกษารวบรวมผลกระทบแนวโน้มสำคัญในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยใช้บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีทั้งสิ้น 6 ด้าน”  ปลัดวิฑูรย์ กล่าว

สำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ SMEs ควรเตรียมความพร้อมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

Maga trend 1 : Urbanization แนวโน้มการขยายตัวของเมืองใหญ่ ไปสู่หัวเมืองต่างๆ ที่คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรอาศัยในเมืองใหญ่ถึง 29 ล้านคน ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายของคน การค้า การผลิต 

และอาชีพ ตามมาด้วยอาชีพและธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อ SMEs ท้องถิ่นดั้งเดิม

Maga trend 2 : Digital Lifestyle แนวโน้มการใช้ชีวิตที่อยู่บน Mobile Device และการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนท์ ทั้งธุรกิจบันเทิง ช้อปปิ้ง บริการการเงิน การศึกษา ที่อยู่ในระบบ Ecosystem 

และพบว่าจะเติบโตมากขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า โดยเป็นอีกกลไกหลัก ในการผลักดันมูลค่า GDP ของประเทศ

Maga trend 3 : Hi-Speed&Coverage Logistics แนวโน้มของระบบขนส่งที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำลง และเชื่อมโยงกับ Mobile Ecosystem ทำให้ไทยสามารถขยายเครือข่ายการขนส่งไปสู่

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)  โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)   โครงการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ

และเศรษฐกิจ(BIMSTEC)  และ สหภาพยุโรป (EU)  โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าภาคการเกษตรแปรรูปจะมีต้นทุนที่ต่ำลง โดยไทยมีต้นทุนที่ 14-17% มาเลเซีย น้อยกว่า 12% สิงคโปร์ น้อยกว่า 8%

Maga trend 4 : Aging Society แนวโน้มทางด้านประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี  โดยในปี 2568 จะมีประชากรกลุ่มนี้ถึง 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีทั้งความเสี่ยงและโอกาศทางธุรกิจใหม่ๆ ที่

จะตามมา

Maga trend 5 : Greening Economy แนวโน้มกระแสโลกสีเขียวที่เรียกร้องให้ผลิตภัณฑ์ และบริการมีส่วนรับผิดชอบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการจะมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งห่วงโซ่อุป

ทาน

Maga trend 6 : She_ conomy (Woman Power) แนวโน้มกลุ่มสตรี ที่มีบทบาททางด้านสังคม การเมือง และต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในโลกของการทำงานเพิ่มขึ้น

Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021