ไทยเตรียมถกอาเซียนแก้ปมกีดกันการค้าก่อนเปิด AEC

by System 24 กค. 2013
Share:

 


นางจิตนา ชัยยวรรณาการ  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ จะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าที่กำลังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศมาหารือ เพื่อลดอุปสรรคและนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างสมบูรณ์ภายในปี 58  ซึ่งจะทำให้การค้าและการลงทุนมีความสะดวกสบายตามเป้าหมาย

สำหรับประเทศที่มีการนำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้  เช่น อินโดนีเซีย ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรในบางท่าเรือที่สำคัญๆทำให้การส่งออกไปตลาดนี้มีปัญหาขึ้นมาทันที เพราะต้องอ้อมไปส่งสินค้าที่ท่าเรืออื่นที่ไกลออกไป  รวมถึงการออกกฎให้ตัดจุกหอมแดงก่อนส่งออก ซึ่งถ้าทำตามจะทำให้สินค้าเน่าเสียง่าย  รวมถึงฟิลิปปินส์อ้างโรคไข้หวัดนกไม่ให้ไทยส่งออกไก่สด ขณะที่ประเทศไทยยังมีประเด็นที่ประเทศลาวและกัมพูชาต้องการให้เปิดนำเข้า ข้าวโพดและมันสำปะหลัง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะประเมินความสำเร็จแต่ละประเทศ ต้องดำเนินการตามที่อาเซียนได้กำหนดไว้ โดยสิ่งที่ไทยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 58 ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าบริการ ซึ่งจะครอบคลุมบริการ 128 สาขา โดยสาระสำคัญคือ การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียนเป็น 70%

การยกเลิกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าในอาเซียน เบื้องต้นกำหนดว่าต้องหาแนวทางการลดและเลิกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าสำคัญในขณะนี้, การจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าอาเซียน, การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน  เช่น อาหารแปรรูป เครื่องมือแพทย์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง ส่วนบริภัณฑ์ใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  และ  ดำเนินการปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับข้อผูกดันที่มีไว้กับอาเซียน เป็นต้น
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021