ไทยเตรียมถกอาเซียนแก้ปมกีดกันการค้าก่อนเปิด AEC

by System 24 กค. 2013
Share:

 


นางจิตนา ชัยยวรรณาการ  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ จะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าที่กำลังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศมาหารือ เพื่อลดอุปสรรคและนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างสมบูรณ์ภายในปี 58  ซึ่งจะทำให้การค้าและการลงทุนมีความสะดวกสบายตามเป้าหมาย

สำหรับประเทศที่มีการนำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้  เช่น อินโดนีเซีย ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรในบางท่าเรือที่สำคัญๆทำให้การส่งออกไปตลาดนี้มีปัญหาขึ้นมาทันที เพราะต้องอ้อมไปส่งสินค้าที่ท่าเรืออื่นที่ไกลออกไป  รวมถึงการออกกฎให้ตัดจุกหอมแดงก่อนส่งออก ซึ่งถ้าทำตามจะทำให้สินค้าเน่าเสียง่าย  รวมถึงฟิลิปปินส์อ้างโรคไข้หวัดนกไม่ให้ไทยส่งออกไก่สด ขณะที่ประเทศไทยยังมีประเด็นที่ประเทศลาวและกัมพูชาต้องการให้เปิดนำเข้า ข้าวโพดและมันสำปะหลัง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะประเมินความสำเร็จแต่ละประเทศ ต้องดำเนินการตามที่อาเซียนได้กำหนดไว้ โดยสิ่งที่ไทยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 58 ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าบริการ ซึ่งจะครอบคลุมบริการ 128 สาขา โดยสาระสำคัญคือ การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียนเป็น 70%

การยกเลิกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าในอาเซียน เบื้องต้นกำหนดว่าต้องหาแนวทางการลดและเลิกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าสำคัญในขณะนี้, การจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าอาเซียน, การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน  เช่น อาหารแปรรูป เครื่องมือแพทย์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง ส่วนบริภัณฑ์ใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  และ  ดำเนินการปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับข้อผูกดันที่มีไว้กับอาเซียน เป็นต้น
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021