พาณิชย์เปิดคอร์สอบรมด้านธุรกิจส่งออก

by System 29 กค. 2013
Share:

 


การสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจส่งออกเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนภายใต้แผนนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าไทยให้มีสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตัวจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจึงกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” รุ่นที่ 121 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่ เวลา 8.30-16.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

โดยเนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการส่งออก ซึ่งหัวข้อการอบรมจะครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินการธุรกิจส่งออก ช่องทางการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินการธุรกิจส่งออก การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดยุทธวิธีการเจาะตลาดต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การคำนวณต้นทุนเพื่อการส่งออก ขั้นตอนการเตรียมเอกสารธนาคาร สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรในการส่งออก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตลอดทั้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจต่อไป

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-5120093-104 ต่อ 360, 363 หรือคลิกไปที่ www.ditp.go.th
 
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020