กรมพัฒน์ฯ จัดงานใหญ่ดัน SMEs เข้าอี คอมเมิร์ส

by System 01 สค. 2013
Share:

 

 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานใหญ่ DBD e-Commerce Day 2013 เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมเร่งผลักดันให้ใช้     e-Commerce ในการขยายตลาด และลดต้นทุนธุรกิจ หวังสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย    ในระยะยาว โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ขยายโอกาสธุรกิจ พิชิตความสำเร็จด้วย e-Commerce”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2556 นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธาน  มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified และเปิดงาน DBD e-Commerce Day 2013  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า   ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งผลักดันให้ธุรกิจไทยเพิ่มช่องทางและพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ให้เติบโตและเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากล เพื่อเป็นการขยายตลาด และลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ 

โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการ สร้างการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรมหาชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพ รวมถึงมีการปรับปรุงและส่งเสริมธุรกิจในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย             กฎระเบียบที่ส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมต่อการประกอบธุรกิจ 

ด้านการพัฒนาธุรกิจ เทคนิคกลยุทธ์ที่ก้าวหน้าทันสมัย   เพื่อสร้างขีดความสามารถและศักยภาพ   การสร้างความเชื่อมั่นแก่ธุรกิจ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพธุรกิจ การสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจอันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ e-Commerce ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบจากการซื้อ-ขายสินค้า/บริการทางออนไลน์ ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการดำเนินงานที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้ช่องทาง e-Commerce ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจในระยะยาว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2558

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ  (DBD Verified) ปี 2556 แก่เจ้าของธุรกิจ e-Commerce จำนวน 40 เว็บไซต์ โดยเป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีการให้ข้อมูลและกำหนดนโยบายทางการค้าครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำขึ้น โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐาน Trustmark ระหว่างประเทศ และผ่านการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นกลไกสำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ธุรกิจ
ทั้งนี้ การจัดงาน DBD e-Commerce Day 2013 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และสร้างศักยภาพธุรกิจ e-Commerce ไทยอย่างครบวงจร
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020