สนพ.วางแผนผลักดัน SMEs ประหยัดพลังงาน

by System 02 สค. 2013
Share:

 


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ถกวิชาการมาตรการอุดหนุนผลการ ประหยัดพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ร่วมผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดการใช้พลังงาน 25% ในปี 2573 โดยเจาะกลุ่ม SMEs จะอุดหนุน ด้านการเงิน เพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวย การสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการบูรณาการแผนอนุรักษ์ พลัง งาน 20 ปี เพื่อผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในภาคอุตสาหกรรมและ ภาคอาคารธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก จึงมีการจัดงาน สัมมนาวิชาการเรื่อง "มาตรการอุดหนุน ผลการประหยัดพลังงาน (Standard Offer Programme : SOP)" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ ที่ดำเนินไปในแนวทางที่สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี โดยมีเป้าหมายในการลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553

SOP เป็นแนวทางหนึ่งภายใต้มาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลการประหยัดพลังงานสำหรับธุรกิจรายย่อย (SMEs) ในภาคอาคารและอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดด้าน การลงทุนและบุคลากร ซึ่งหากผลักดันมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง และคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานในอาคาร และโรงงานขนาดย่อมได้ประมาณ 5,800 ktoe ตามสมมติฐานที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

ด้านดร.มิลู เบรีโพท ผู้อำนวยการ โครงการฯ องค์กรความร่วมมือระหว่าง ประเทศเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า การจัดงาน SOP ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา เครื่องมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นมาตรการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานสำหรับผู้ใช้รายย่อย และอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน โครงการฯ ได้เชิญนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์การดำเนินมาตรการ SOP ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เดนมาร์ก และประเทศอื่นๆ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบมาตรการ SOP ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวสำหรับประเทศไทยต่อไป

ที่มา : สยามธุรกิจ
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021