สสว. เตรียมมาตรการช่วย SMEs เกาะเสม็ด

by System 02 สค. 2013
Share:

 


        สสว. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมร่างมาตรการช่วยเหลือ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจประมงรวมถึงอาหารทะเลแช่แข็ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันรั่วที่ จ.ระยอง ก่อนนำเสนอ กระทรวงอุตสาหกรรม และบอร์ดฯ สสว. เพื่อขอความเห็นชอบ ต่อไป 

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากเหตุการน้ำมันของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) รั่วลงทะเลในพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจประมง ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง เนื่องจากบริเวณดัวกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และธุรกิจเกี่ยวกับการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งจากตัวเลขจำนวน SMEs ของ สสว. พบว่า ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนถึง 32,422 ราย 

โดยขณะนี้ สสว. ได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบที่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับ พร้อมทั้งได้เตรียมประสานกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อร่วมกันหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งด้านการเงิน การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบหรือตลาดใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมาตรการดังกล่าว สสว. จะนำเสนอกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อไป
Share:

Related Articles

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021

​เอกา โกลบอล เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เอกา โกลบอล พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลัง พร้อมสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 80 กล่อง และน้ำดื่ม 80 ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021