เคาะหลักเกณฑ์ช่วย SMEs เปลี่ยนเครื่องจักร

by System 09 สค. 2013
Share:

 


นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของเอสเอ็มอีที่เข้าข่ายได้รับการอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้จากกองทุนเครื่องจักร (แมชชีนฟันด์) วงเงิน 17,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีที่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ในวงเงินกู้ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อราย โดยกองทุนจะชดเชยดอกเบี้ยจำนวนกึ่งหนึ่งที่ธนาคารเรียกเก็บ แต่ไม่เกิน 5% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรกโดยตั้งเป้าหมายมีเอสเอ็มอีเข้าร่วม 1,000 รายต่อปี

ทั้งนี้ในหลักเกณฑ์การพิจารณานั้น เอสเอ็มอีดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี ,ไม่เป็นลูกหนี้ที่เป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ยกเว้นว่าได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจแล้ว และเป็นกิจการที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ส่วนการพิจารณาอุดหนุนดอกเบี้ยจะให้มีคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากเอกชนร่วมเป็นกรรมการเป็นผู้พิจารณา

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเอสเอ็มอีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินร่วมลงทุนพัฒนาเครื่องจักร (เวนเจอร์ แคปปิตอล) วงเงิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อร่วมลงทุนกับเอสเอ็มอีในสัดส่วน 15-35% ของทุนจดทะเบียน มีวงเงินร่วมทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลาร่วมทุน 5 ปี โดยกำหนดคุณสมบัติเอสเอ็มอีที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเอสเอ็มอีสัญชาติไทย ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ติดแบล็คลิสต์

นอกจากนี้กรรมการหรือผู้บริหารไม่เป็นเอ็นพีแอล ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ติดแบล็คลิสต์ ,กรรมการหรือผู้บริหารต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจสาขานั้นๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องเป็นเอสเอ็มอีที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ชดเชยการนำเข้า เน้นการส่งออก และมีมาตรฐานการผลิต ซึ่งการพิจารณาเข้าร่วมลงทุนนั้น จะมีคณะอนุกรรมการร่วมลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นผู้พิจารณา

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 2 และ 3 จำนวน 90,501 ราย เพื่อขยายมาตรการเดิมที่สิ้นสุดลงวันที่ 30 ก.ย.56 ออกไป 3 ปี เป็นตั้งแต่ 1 ต.ค.56-30 ก.ย.59

นอกจากนี้ยังเห็นชอบโครงกาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี วงเงิน 400 ล้านบาท โดยให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (สสว.) ร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ชดเชยดอกเบี้ยให้เอสเอ็มอี 3% ต่อปี เป็นเวลา 1 ปี วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย โดยสสว.ตั้งเป้าช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน 13,700 ราย

 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021