ม.หอการค้าฯ ร่วม เนชั่น สสส. สร้างต้นแบบ Happy SMEs

by System 09 สค. 2013
Share:

 


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำองค์ความรู้ผลวิจัยเรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาขยายผลผ่านรายการ Happy SMEs หวังกระตุ้นให้กลุ่ม SMEs ได้รับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอย่างมีความสุขและยั่งยืน
 
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า โครงการ Happy SMEs  นี้ถือเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดที่ว่าการทำธุรกิจ SMEs นั้นจริงหรือไม่ ที่ต้องใช้องค์ความรู้จากต่างชาติเพียงอย่างเดียว  โครงการนี้จึงได้เริ่มดำเนินงานขึ้น ในระยะแรกคือเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 โดยมีผู้ประกอบการทั้งหมด 10 บริษัท ซึ่งก็พบว่ากลุ่มธุรกิจ SMEs นั้นก็มีภูมิปัญญาที่จะบริหารองค์กรโดยใช้องค์ความรู้ผสมผสานทั้งของไทยและของต่างชาติ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคนไทย มีวิถีทางในการสร้างคนและทำงานได้อย่างมีความสุข จึงได้เริ่มระยะที่ 2 ในเดือนกันยายน 2555 -  มีนาคม 2558 โดยเพิ่มเป็น 100 บริษัท ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับนี้จะนำมาถอดบทเรียนและนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อของ Nation Channel เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ SMEs เหล่านี้ได้เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความสุขจากการทำงานให้กับคนอื่นๆ
 
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างความสุขในองค์กรนั้นแต่ละที่ก็จะมีวิถีทางของตัวเอง ซึ่งจุดเริ่มต้นคือต้องกล้าที่เปลี่ยนแปลงก่อน ต้องหลุดจากแนวคิดที่ว่า เงินเป็นนายเราก่อน และเมื่อเรากล้าที่จะก้าวออกมาจากวงจรนั้นแล้ว เราจะพบว่ามีองค์ความรู้และโอกาสมากมายที่จะช่วยสนับสนุนให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข และแนวคิดการสร้างงานในชุมชนนั้น หากมีการนำโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มชุมชนอื่นๆ และขยายกว้างขึ้น ก็จะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนและพึ่งพาตนเองได้ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ด้านนายแพทย์ กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานประกอบการกว่า 97% ของประเทศเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)  คิดเป็นจำนวนกว่า 3 ล้านกิจการ  การเสริมสร้างกลุ่มธุรกิจ SMEs ให้มีความเข้มแข็งจึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ยังพบว่า SMEs จำนวนมากขาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีปัญหาการเข้าออกของพนักงานในอัตราสูงอายุกิจการเฉลี่ยสั้น ความสามารถในการแข่งขันต่ำ ที่สำคัญต้องเผชิญกับความยากลำบากในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเปิดการค้าเสรีซึ่งกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างกิจการ  สสส. จึงร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ทำโครงการสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน(Happy SMEs) รวบรวมแนวคิด และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลจากผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ คนในองค์กรมีความสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำธุรกิจมีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรับการเปิด AEC
 
ส่วนนางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานรายการโทรทัศน์บมจ.เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่าเนชั่น ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย และ สสส. พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จไปสู่สาธารณะผ่านรายการ Happy SMEs ทั้งเทคนิคการบริหารจากในตำราและประสบการณ์ตรงของเถ้าแก่ในแบบฉบับที่แตกต่างกัน ควบคู่กับแนวคิด Happy Workplace ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองค์กร ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยออกอากาศทาง Nation Channel ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น.
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021