ม.หอการค้าฯ ร่วม เนชั่น สสส. สร้างต้นแบบ Happy SMEs

by System 09 สค. 2013
Share:

 


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำองค์ความรู้ผลวิจัยเรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาขยายผลผ่านรายการ Happy SMEs หวังกระตุ้นให้กลุ่ม SMEs ได้รับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอย่างมีความสุขและยั่งยืน
 
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า โครงการ Happy SMEs  นี้ถือเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดที่ว่าการทำธุรกิจ SMEs นั้นจริงหรือไม่ ที่ต้องใช้องค์ความรู้จากต่างชาติเพียงอย่างเดียว  โครงการนี้จึงได้เริ่มดำเนินงานขึ้น ในระยะแรกคือเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 โดยมีผู้ประกอบการทั้งหมด 10 บริษัท ซึ่งก็พบว่ากลุ่มธุรกิจ SMEs นั้นก็มีภูมิปัญญาที่จะบริหารองค์กรโดยใช้องค์ความรู้ผสมผสานทั้งของไทยและของต่างชาติ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคนไทย มีวิถีทางในการสร้างคนและทำงานได้อย่างมีความสุข จึงได้เริ่มระยะที่ 2 ในเดือนกันยายน 2555 -  มีนาคม 2558 โดยเพิ่มเป็น 100 บริษัท ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับนี้จะนำมาถอดบทเรียนและนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อของ Nation Channel เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ SMEs เหล่านี้ได้เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความสุขจากการทำงานให้กับคนอื่นๆ
 
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างความสุขในองค์กรนั้นแต่ละที่ก็จะมีวิถีทางของตัวเอง ซึ่งจุดเริ่มต้นคือต้องกล้าที่เปลี่ยนแปลงก่อน ต้องหลุดจากแนวคิดที่ว่า เงินเป็นนายเราก่อน และเมื่อเรากล้าที่จะก้าวออกมาจากวงจรนั้นแล้ว เราจะพบว่ามีองค์ความรู้และโอกาสมากมายที่จะช่วยสนับสนุนให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข และแนวคิดการสร้างงานในชุมชนนั้น หากมีการนำโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มชุมชนอื่นๆ และขยายกว้างขึ้น ก็จะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนและพึ่งพาตนเองได้ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ด้านนายแพทย์ กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานประกอบการกว่า 97% ของประเทศเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)  คิดเป็นจำนวนกว่า 3 ล้านกิจการ  การเสริมสร้างกลุ่มธุรกิจ SMEs ให้มีความเข้มแข็งจึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ยังพบว่า SMEs จำนวนมากขาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีปัญหาการเข้าออกของพนักงานในอัตราสูงอายุกิจการเฉลี่ยสั้น ความสามารถในการแข่งขันต่ำ ที่สำคัญต้องเผชิญกับความยากลำบากในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเปิดการค้าเสรีซึ่งกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างกิจการ  สสส. จึงร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ทำโครงการสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน(Happy SMEs) รวบรวมแนวคิด และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลจากผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ คนในองค์กรมีความสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำธุรกิจมีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรับการเปิด AEC
 
ส่วนนางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานรายการโทรทัศน์บมจ.เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่าเนชั่น ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย และ สสส. พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จไปสู่สาธารณะผ่านรายการ Happy SMEs ทั้งเทคนิคการบริหารจากในตำราและประสบการณ์ตรงของเถ้าแก่ในแบบฉบับที่แตกต่างกัน ควบคู่กับแนวคิด Happy Workplace ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองค์กร ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยออกอากาศทาง Nation Channel ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น.
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021