กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 112 บริษัท

by System 16 สค. 2013
Share:

 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน “มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีธรรมาภิบาล       ตั้งเป้า 1 จังหวัด 1 ธรรมาภิบาลธุรกิจ หวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจในแต่ละจังหวัด

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555 ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้เร่งผลักดันและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่  ความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มเป็นนิติบุคคลจนถึงสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล  ซึ่งขณะนี้มีนิติบุคคลคงอยู่จำนวน 555,952 ราย          กรมฯจำเป็นต้องกำกับดูแลให้ธุรกิจเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

ทั้่งนี้ กรมฯได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาสร้างความรู้ให้ภาคธุรกิจเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ที่นิติบุคคลพึงปฏิบัติตามกฎหมาย  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น เพื่อกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการด้วย ความซื่อสัตย์ โปร่งใส สุจริต โดยธุรกิจที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่า  และต้องผ่านขั้นตอนการประเมิน 3 ขั้นตอน คือ 1) ผู้สมัครทำการประเมินตนเองตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจ  2) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ  3) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัล

ผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2555 จำนวน 112 ราย จาก 59 จังหวัด     โดยแบ่งธุรกิจตามทุนจดทะเบียน ดังนี้

ประเภท 1 ทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท  จำนวน 1 รางวัล
ประเภท 2 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท  จำนวน 37 รางวัล
ประเภท 3 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท  จำนวน 12 รางวัล
ประเภท 4 ทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป  จำนวน 62 รางวัล

 
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020