กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 112 บริษัท

by System 16 สค. 2013
Share:

 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน “มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีธรรมาภิบาล       ตั้งเป้า 1 จังหวัด 1 ธรรมาภิบาลธุรกิจ หวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจในแต่ละจังหวัด

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555 ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้เร่งผลักดันและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่  ความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มเป็นนิติบุคคลจนถึงสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล  ซึ่งขณะนี้มีนิติบุคคลคงอยู่จำนวน 555,952 ราย          กรมฯจำเป็นต้องกำกับดูแลให้ธุรกิจเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

ทั้่งนี้ กรมฯได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาสร้างความรู้ให้ภาคธุรกิจเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ที่นิติบุคคลพึงปฏิบัติตามกฎหมาย  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น เพื่อกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการด้วย ความซื่อสัตย์ โปร่งใส สุจริต โดยธุรกิจที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่า  และต้องผ่านขั้นตอนการประเมิน 3 ขั้นตอน คือ 1) ผู้สมัครทำการประเมินตนเองตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจ  2) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ  3) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัล

ผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2555 จำนวน 112 ราย จาก 59 จังหวัด     โดยแบ่งธุรกิจตามทุนจดทะเบียน ดังนี้

ประเภท 1 ทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท  จำนวน 1 รางวัล
ประเภท 2 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท  จำนวน 37 รางวัล
ประเภท 3 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท  จำนวน 12 รางวัล
ประเภท 4 ทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป  จำนวน 62 รางวัล

 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021