สสว.แวะสุราษฯปิดขบวนลงใต้ PR หนุนดอกเบี้ย SMEs

by System 20 สค. 2013
Share:

 


   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ลงพื้นที่ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิดท้ายการเดินสายประชาสัมพันธ์ “โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน” เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรมเค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน สสว. จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาด้านต้นทุนการผลิตในระยะสั้นให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ใน 12 กลุ่มธุรกิจที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นทั้งในภาคการผลิต การค้า และบริการ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 51 จังหวัด โดยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้  คาดว่าภายใน 1 ปี ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถลดต้นทุนและดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง

        สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขาของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Bank) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sme.go.th
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020