พาณิชย์ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ SMEs ร้อยละ 40 ของ GDP

by System 21 สค. 2013
Share:

 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดงาน ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 93 ปี ว่า กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายให้ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 380,000 บาทต่อปี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP อยู่ร้อยละ 5-6 ต่อปี รายได้ SMEs มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของ GDP

  ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและกระตุ้น GDP นั้น กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจในการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ให้กับภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ในขณะเดียวกันต้องสร้างความสมดุลในระบบเศรษฐกิจทุกมิติ ส่งเสริมการค้าภายในควบคู่กับการรักษาตลาดในต่างประเทศ พร้อมการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยมีคลินิกให้คำปรึกษาและให้ความรู้ในเรื่อง   การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพ    การแข่งขันก่อนที่อาเซียนจะเปิดเต็มตัวในปี 2558

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งผลักดันการส่งออก โดยรักษาตลาดเดิมและมุ่งขยายตลาดไปสู่อาเซียนและตลาดการค้าชายแดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าแบบเข้มข้นเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าไทย สนับสนุนและขยายตลาดให้กับ SMEs และผลักดันแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออกเป็นรายอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการเป็นรายสินค้า ทำแผนพัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับการจัดทำโซนนิ่งสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหาร ภายใต้แนวคิดที่จะให้ไทยเป็นครัวของโลกและมีความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021