พาณิชย์ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ SMEs ร้อยละ 40 ของ GDP

by System 21 สค. 2013
Share:

 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดงาน ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 93 ปี ว่า กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายให้ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 380,000 บาทต่อปี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP อยู่ร้อยละ 5-6 ต่อปี รายได้ SMEs มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของ GDP

  ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและกระตุ้น GDP นั้น กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจในการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ให้กับภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ในขณะเดียวกันต้องสร้างความสมดุลในระบบเศรษฐกิจทุกมิติ ส่งเสริมการค้าภายในควบคู่กับการรักษาตลาดในต่างประเทศ พร้อมการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยมีคลินิกให้คำปรึกษาและให้ความรู้ในเรื่อง   การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพ    การแข่งขันก่อนที่อาเซียนจะเปิดเต็มตัวในปี 2558

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งผลักดันการส่งออก โดยรักษาตลาดเดิมและมุ่งขยายตลาดไปสู่อาเซียนและตลาดการค้าชายแดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าแบบเข้มข้นเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าไทย สนับสนุนและขยายตลาดให้กับ SMEs และผลักดันแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออกเป็นรายอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการเป็นรายสินค้า ทำแผนพัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับการจัดทำโซนนิ่งสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหาร ภายใต้แนวคิดที่จะให้ไทยเป็นครัวของโลกและมีความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021