กรุงศรี SME จับมือ 4 พันธมิตรทำ Business Matching

by System 22 สค. 2013
Share:

 

กรุงศรี SME ผนึก 4 พันธมิตรรายใหญ่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทย รุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกิจกรรม “จับคู่ธุรกิจ” (Business Matching) เพิ่มโอกาสการขยายตลาด เปิดโอกาสต่อยอดธุรกิจ ในระยะแรกคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยได้มากกว่าร้อยล้านบาท และในระยะยาวมุ่งให้เกิดการต่อยอดและทำให้ธุรกิจเกิดการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
  
นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความผันผวนของเศรษฐกิจยุโรป และอเมริกา รวมถึงการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และญี่ปุ่น ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกก็คือผู้ประกอบการ SME กรุงศรีเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME เราจึงได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เพราะการสร้างเครือข่ายทางการค้าที่แข็งแกร่ง การมีคู่ค้าทางธุรกิจที่ดีจะเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทย” 

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เกิดขึ้นภายใต้แคมเปญ “ลับคมธุรกิจ ต่อยอด SME” ที่มุ่งแสวงหาโอกาสและสร้างความเติบโตให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการขยายคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยในครั้งนี้กรุงศรีได้ผนึกกำลังกับ 4 พันธมิตรรายใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยลูกค้ากรุงศรี SME ขยายตลาดในประเทศ และเพิ่มโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งพันธมิตรทั้ง 4 ราย 
ประกอบด้วย 

·        เอ็นโซโก้ ผู้นำเว็บไซต์ธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในประเทศไทย ในเครือข่ายธุรกิจของลีฟวิ่งโซเชียล บริษัทออนไลน์ชั้นนำของโลก ที่รวบรวมประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สุดคุ้มจากผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำทั้ง กิน เที่ยว ช้อป ทั่วประเทศมาจำหน่ายในราคาพิเศษ 

·        ล็อกซเล่ย์ บริษัทชั้นนำด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม และสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจในประเทศจีน และกลุ่มประเทศ CLMV อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม

·        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในด้านการค้าและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ และเชื่อมตลาดขนาดกลางของโลกสู่ตลาดไทย 

·        กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน หน่วยงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่ดีและยั่งยืน 

ความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศของพันธมิตรทั้ง 4 รายจะเสริมโอกาสและการเติบโตของผู้ประกอบการ SME ในหลากหลายสาขาธุรกิจได้เป็นอย่างดี อาทิ 

      เอ็นโซโก้ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือลีฟวิ่งโซเชียล ที่ปัจจุบันเป็นเว็บไซต์ดีลอันดับ 1 ของไทย จะช่วยขยายตลาดในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม  ร้านอาหาร รีสอร์ทและสปา และยังช่วยเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SME ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น 

ขณะที่ล็อกซเล่ย์ ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตัวแทนจัดจำหน่ายและมีเครือข่ายร้านค้าในต่างประเทศ จะช่วยเจาะตลาดการค้าการส่งออก ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในตลาดใหญ่อย่างในประเทศจีน รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูง 

นอกจากนี้พันธมิตรภาครัฐ อย่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้พบคู่ค้าใหม่ๆ ที่ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลาสติกประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มคุณภาพลดต้นทุนการผลิต และในส่วนความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น จะเป็นการประสานงานเพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสู่อาเซียน 

นายสยาม กล่าวว่า “กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เบื้องต้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยมากกว่าร้อยล้านบาท แต่ผลในระยะยาวจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยเท่านั้น แต่ยังจะช่วยสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทย เป็นศูนย์กลางทางการค้าในตลาดอาเซียนอีกด้วย และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง” 

“การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จะเป็นกลยุทธ์หลักของกรุงศรี SME ที่จะนำมาใช้ในไตรมาส 3 เพื่อผลักดันให้เราบรรลุเป้าหมายของการเป็น 1 ใน 3 ธนาคารที่ผู้ประกอบการ SME เลือกใช้มากที่สุด (Top Three SME Banks) ในอีก 3 ปีข้างหน้า” นายสยามกล่าว 

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) ของกรุงศรีสามารถติดต่อได้ที่ 02-208-2900 หรือ www.krungsri.com/SME 
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020