กสอ. จับมือเมืองไซตามะดัน SMEs ไทยตีตลาดญี่ปุ่น

by System 23 สค. 2013
Share:

 

               
                นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs ของทั้ง 2 ประเทศ ผ่านกรอบของความร่วมมือใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

                1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดไซตามะและประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักและมีความเชี่ยวชาญของจังหวัดไซตะมะ ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์สมองกล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสาร อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และสุขภาพ ฯลฯ  

                2. การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดไซตามะและประเทศไทย เพื่อขยายธุรกิจในระดับสากลผ่านการจับมือทางธุรกิจ (Business Matching)

                3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมร่วมกันและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับ จังหวัดไซตามะ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดไซตามะและประเทศไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายให้มีความใกล้ชิด อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ และการประชุมทางธุรกิจ

                นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยการใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมารวมกัน เพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่กัน ซึ่งจะส่งผลดีกับภาคอุตสาหกรรมไทที่จะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมในประชาคมอาเซียน

  ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้มีโต๊ะญี่ปุ่นคอยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ และในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับการติดต่อจากหลายจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น อาทิ จังหวัดฟูกุโอกะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดโอซาก้า จังหวัดยามานาชิ จังหวัดโทโทริ จังหวัดฮิโรชิม่า และจังหวัดชิมาเน่ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมร่วมกัน

ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีนโยบายสนับสนุนให้ SMEs ของตนมีการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อป้องกันการปิดตัวลงของ SMEs ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเห็นการรักษาเทคโนโลยีที่มีอยู่เฉพาะในแต่ละ SMEs หรือที่เรียกว่า “Only One Technology” ให้ยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมักประสบปัญหาในการผลิต อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ตลาดที่หดตัวลง และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 2.1 แสนล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงปี 2556 จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.1 แสนล้านบาท” นายประเสริฐ กล่าวสรุป

                ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ มร. คิโยชิ อุเอดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ เป็นผู้ลงนาม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีข้าราชการ และนักธุรกิจญี่ปุ่น ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

                สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2202 4426-7
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021