ค่าแรง 300 บาทกระทบก่อสร้างไทยหาคนงานยาก

by System 23 สค. 2013
Share:

 


สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนา "อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยกับการปรับตัวค่าแรง 300 บาท และการขาดแคลนแรงงาน" เพื่อสะท้อนภาพของวิกฤตและโอกาสจากการขาดแคลนแรงงาน หลังการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ โดยนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ กล่าวว่า ปัญหาการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานจำนวนมากเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายประการ

โดยเฉพาะโครงการที่ได้ทำการประมูล ไปก่อนจะมีการปรับขึ้นค่าแรง และคาดว่าปัญหการขาดแคลนแรงงาน จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการ 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งหามาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง นับล้านล้านบาท จะได้รับผลกระทบจนอาจทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้

ดังนั้น ทางสมาคมฯจะทำหนังสือถึงรัฐบาล เพื่อขอให้ช่วยเหลือในเบื้องต้น เป็นมาตรการระยะเร่งด่วน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้ภาครัฐลดเพดานการหักค่าปรับราคาแบบ หรือค่า K (Escalation Factor) จาก +4 % เป็น +2 % เป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างการปรับตัว เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน

2. ขอให้ผู้ประกอบการก่อสร้าง สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ไปยังโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาความขาดแคนแรงงานในภาคก่อสร้าง 3. ขอขยายอายุสัญญางานก่อสร้างภาครัฐ ทั่วประเทศ 180 วัน ทั้งนี้ เพราะผลกระทบการขาดแคลนแรงงานรุนแรง จึงทำให้ผู้ประกอบการ ไม่สามารถส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการส่งมอบได้

4. ขอให้หน่วยงานราชการใช้ค่าปรับรายวันในอัตราตายตัว 0.01 % เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ จากผลกระทบการขาดแคลนแรงงาน และ5. ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างสามารถประกันผลงานของตนเองได้ เมื่อผลงานก่อสร้างนั้นผ่านไปแล้ว 6 เดือน โดยไม่ต้องใช้การค้ำประกันจากธนาคาร เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน

มาตรการเร่งด่วนทั้ง 5 ข้อนี้ ขอให้มีผลกับทุกสัญญา ที่ทำกับภาครัฐช่วง ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.55 - 22 เม.ย. 56 โดยคาดว่าจะยื่นหนังสือเรียกร้องต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"การขึ้นค่าแรง 300 บาท สมาคมฯเชื่อว่ารัฐบาลมีเจตนาที่ดี ที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตในระดับแรงงาน แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้ศึกษาให้ลึกลงไป เมื่อขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ ทำให้แรงงานหายไปจากตลาดก่อสร้าง ไปอยู่ในอุตฯที่ทำงานสบายกว่า เช่นโรงงาน จึงต้องมีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน และต้องจ่ายค่าแรงอัตราเดียวกับแรงงานไทย แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากแรงงานต่างด้าว ยังขาดทักษะทั้งด้านการสื่อสาร และคุณภาพฝีมือ นอกจากนี้ค่าแรงที่ปรับขึ้น ยังทำให้วัสดุก่อสร้างราคาสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าใช้แรงงานเช่นกัน"นายอังสุรัสมิ์ กล่าว

 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020