สิงหาคมไฟเขียวต่างชาติทำธุรกิจ 34 รายลงทุน 2 พันล้าน

by System 24 สค. 2013
Share:

 


                       นายอิทธิพล ช้างหลำ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 34 ราย  มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำนวน 2,073 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 941 คน  ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

                       1.    ธุรกิจบริการ จำนวน 19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 56 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 1,654  ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และ บริการทางบัญชี    เป็นต้น  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น หมู่เกาะเคย์แมน แคนาดา ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

                       2.    คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ 20 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 382ล้านบาท  ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  รวมทั้งจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้แก่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย  บริการด้านวิศวกรรม    จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันและการวางท่อใต้ทะเล ให้แก่ บมจ. ปตท. สผ. เป็นต้น  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น

                       3.    ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 6 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 18 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ สิงคโปร์ เยอรมนี ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

                       4.    ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท  ได้แก่ การค้าปลีกซอฟแวร์ (Software) ที่บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย  ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ ออสเตรเลีย

                       5.    ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 16 ล้านบาท  ได้แก่ การค้าส่งยารักษาโรคมนุษย์ให้แก่สถานพยาบาลและร้านขายยา ประเทศที่ได้รับอนุญาต คือ เนเธอร์แลนด์      

                       ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2556 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 31ในขณะที่เงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ  110 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฎว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมีจำนวนเท่ากัน ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 43

                       อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 (มกราคม-สิงหาคม) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจใน ประเทศไทยแล้วจำนวน 238 ราย  มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจำนวน 13,593 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9  และเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ  107 
 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020