สสว.จับมือหอการค้าฯพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

by System 11 กย. 2013
Share:

 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประทศไทย จัดทำโครงการ หรือสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ทั้งด้านการจัดการ การลดต้นทุน การสนับสนุนด้านการตลาด การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเชื่อมโยงนโยบายของหน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเอสเอ็มอี ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนพาณิชย์ และนอกระบบทะเบียนพาณิชย์

ด้านนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของหอการค้าไทย ที่จะดำเนินการระหว่างปี 2556-57 นี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการทุกรูปแบบ ทั้งการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลการการตลาด ถ่ายทอดและบริหารจัดการองค์ความรู้ระหว่างกัน รวมถึง การหาตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ 
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021