สสว.จับมือหอการค้าฯพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

by System 11 กย. 2013
Share:

 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประทศไทย จัดทำโครงการ หรือสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ทั้งด้านการจัดการ การลดต้นทุน การสนับสนุนด้านการตลาด การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเชื่อมโยงนโยบายของหน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเอสเอ็มอี ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนพาณิชย์ และนอกระบบทะเบียนพาณิชย์

ด้านนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของหอการค้าไทย ที่จะดำเนินการระหว่างปี 2556-57 นี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการทุกรูปแบบ ทั้งการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลการการตลาด ถ่ายทอดและบริหารจัดการองค์ความรู้ระหว่างกัน รวมถึง การหาตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ 
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021