กสอ.นำทัพ SMEs ไทยบุกตลาดจีน

by System 13 กย. 2013
Share:

 


นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ดำเนิน “กิจกรรมสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย” ภายใต้ “โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน” ซึ่งร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็งโดยการสร้างตราสินค้า (Branding) และกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing) เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดอาเซียน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำผู้ประกอบการไปร่วมจัดแสดงสินค้า คือ  “The 10th China-Asean Expo”

นายโสภณ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ ได้ตระหนักและเข้าใจบทบาทสำคัญของการตลาดเพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย อันจะส่งผลไปถึงการขยายตลาดไปสู่ผู้ซื้อรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มทักษะความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินกลยุทธในการทำการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีความพร้อมและตั้งใจในการขยายตลาดไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม อันได้แก่

1)การจัดอบรมสัมมนาด้านสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์โลหะ นวัตศิลป์บางกอก และสิ่งทอ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ และการเจรจาต่อรองและเทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2) ให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึก เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กับผลิตภัณฑ์โดยจัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในภาพรวม โดยคัดเลือกจากผู้เข้าอบรมสัมมนาด้านสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย

3) กิจกรรมเพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมายและเชื่อมโยงธุรกิจ (Matching) และขยายโอกาสในช่องทางการตลาดในระยะยาวในต่างประเทศโดยคัดเลือกงานแสดงสินค้าต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงรับคู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับผู้ประกอบการ  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4414 – 18  หรือเข้าไปที่ http://www.dip.go.th
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021