กสอ.นำทัพ SMEs ไทยบุกตลาดจีน

by System 13 กย. 2013
Share:

 


นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ดำเนิน “กิจกรรมสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย” ภายใต้ “โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน” ซึ่งร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็งโดยการสร้างตราสินค้า (Branding) และกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing) เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดอาเซียน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำผู้ประกอบการไปร่วมจัดแสดงสินค้า คือ  “The 10th China-Asean Expo”

นายโสภณ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ ได้ตระหนักและเข้าใจบทบาทสำคัญของการตลาดเพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย อันจะส่งผลไปถึงการขยายตลาดไปสู่ผู้ซื้อรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มทักษะความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินกลยุทธในการทำการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีความพร้อมและตั้งใจในการขยายตลาดไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม อันได้แก่

1)การจัดอบรมสัมมนาด้านสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์โลหะ นวัตศิลป์บางกอก และสิ่งทอ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ และการเจรจาต่อรองและเทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2) ให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึก เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กับผลิตภัณฑ์โดยจัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในภาพรวม โดยคัดเลือกจากผู้เข้าอบรมสัมมนาด้านสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย

3) กิจกรรมเพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมายและเชื่อมโยงธุรกิจ (Matching) และขยายโอกาสในช่องทางการตลาดในระยะยาวในต่างประเทศโดยคัดเลือกงานแสดงสินค้าต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงรับคู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับผู้ประกอบการ  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4414 – 18  หรือเข้าไปที่ http://www.dip.go.th
Share:

Related Articles

​ยูเอ็น ประเทศไทย จับมือ ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation

สหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Thailand) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation ทศวรรษแห่งการ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิสโก้โชว์ศักยภาพคลาวด์ ช่วยลูกค้าใช้คลาวด์อย่างชาญฉลาดเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่า

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) ประกาศแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าเร่งการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ขณะที่ลูกค้าโยกย้ายทรัพยากรไปสู่ระบบค..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิดร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์อร่อย สบายใจ ทานง่าย สายคลีน ไม่อ้วน

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิด Happy Addey (แฮปปี้ แอดดี้) ร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟไอศกรีมคีโตเกรดพรีเมี่ยม อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ทำ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021