กสอ.นำทัพ SMEs ไทยบุกตลาดจีน

by System 13 กย. 2013
Share:

 


นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ดำเนิน “กิจกรรมสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย” ภายใต้ “โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน” ซึ่งร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็งโดยการสร้างตราสินค้า (Branding) และกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing) เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดอาเซียน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำผู้ประกอบการไปร่วมจัดแสดงสินค้า คือ  “The 10th China-Asean Expo”

นายโสภณ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ ได้ตระหนักและเข้าใจบทบาทสำคัญของการตลาดเพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย อันจะส่งผลไปถึงการขยายตลาดไปสู่ผู้ซื้อรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มทักษะความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินกลยุทธในการทำการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีความพร้อมและตั้งใจในการขยายตลาดไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม อันได้แก่

1)การจัดอบรมสัมมนาด้านสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์โลหะ นวัตศิลป์บางกอก และสิ่งทอ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ และการเจรจาต่อรองและเทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2) ให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึก เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กับผลิตภัณฑ์โดยจัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในภาพรวม โดยคัดเลือกจากผู้เข้าอบรมสัมมนาด้านสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย

3) กิจกรรมเพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมายและเชื่อมโยงธุรกิจ (Matching) และขยายโอกาสในช่องทางการตลาดในระยะยาวในต่างประเทศโดยคัดเลือกงานแสดงสินค้าต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงรับคู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับผู้ประกอบการ  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4414 – 18  หรือเข้าไปที่ http://www.dip.go.th
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021