เล็งดึงแรงงานทัณฑสถานหญิงผลิตสินค้าป้อน SMEs

by System 27 กย. 2013
Share:

 


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ) นำผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมกิจการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง คลอง 5 เพื่อศึกษาความสามารถทางวิชาชีพและโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแรงงานผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ให้ธุรกิจ SMEs ช่วยลดภาระต้นทุนค่าจ้างแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้มีงานทำ มีความรู้และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมกิจการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ตามโครงการ “ลดต้นทุนธุรกิจ SMEs” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556  ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีว่า โครงการดังกล่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ในการ      ให้ความช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive Industry) หรือขาดแคลนแรงงาน ให้สามารถลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน โดยสนับสนุนการใช้แรงงานผู้ต้องขังที่มีคุณภาพ ในการผลิตสินค้าและบริการป้อนให้แก่ธุรกิจ SMEs นอกจากนี้การใช้แรงงานของผู้ต้องขังที่มีอยู่ทั่วประเทศ จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเพราะใกล้กับแหล่งผู้บริโภค ทำให้ประหยัดต้นทุนของกิจการ

“วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่กรมราชทัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   นำผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เข้าเยี่ยมชมกิจการของทัณฑสถานพิเศษหญิง คลอง 5  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีฝีมือในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่มาในวันนี้จะได้เห็นศักยภาพของผู้ต้องขัง ก่อนพิจารณาใช้เป็นแรงงานผลิตสินค้าป้อนกิจการของตนเอง มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ทำให้กิจการมีผลกำไรมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังในการฝึกฝนทักษะวิชาชีพให้มีความรู้ความชำนาญ  สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ นอกจากนี้ผู้ต้องขังยังจะได้รับรางวัลปันผลไว้ใช้ระหว่างต้องโทษหรือเป็นทุนประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นโทษแล้ว เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังไม่หวนกลับไปทำสิ่งผิดกฎหมายซ้ำอีก”  

ธุรกิจ  SMEs ทั่วประเทศที่มีความสนใจใช้แรงงานผู้ต้องขังที่มีคุณภาพ สามารถยื่นแสดงความจำนงได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ส่วนกลางที่สนามบินน้ำหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า         ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์   ศรีนครินทร์ และศูนย์ราชการฯ  ถ.แจ้งวัฒนะ)  ส่วนภูมิภาค ณ สำนักง
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021