TMB งดเก็บค่าต๋งจ่ายภาษีธุรกิจออนไลน์ผ่านธนาคาร

by System 03 ตค. 2013
Share:

 

 
          ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการปลูกจิตสำนึกให้ผู้เสียภาษีลดภาวะโลกร้อน ของกรมสรรพากร ที่ให้มีการขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีออกไปอีก 8 วัน สำหรับผู้ที่ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยธนาคารฯ ได้มีโครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระภาษี ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารฯ หรือบริการธุรกรรมออนไลน์เพื่อธุรกิจ (TMB Business Click) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2557 สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจสามารถสอบถามสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-643-7000 เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร
 
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021