อุตฯวางแผนดันผู้ประกอบการไทยลงทุนกัมพูชา

by System 09 ตค. 2013
Share:

 


            นางศิริรัตน์  จิตต์เสรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเล็งเห็นศักยภาพของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ปัจจัยต้นทุนการผลิตต่ำ ค่าแรงถูกและมีแรงงานจำนวนมาก                    

โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาให้การยอมรับสินค้าอาหารแปรรูปจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและราคายุติธรรมทำให้กัมพูชากำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนไทย อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจมีอัตรา  การเจริญเติบโตที่ดี ประชาชนในเมืองใหญ่อย่างพนมเปญและเสียมเรียบมีกำลังการซื้อสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพกำลังเป็นที่ต้องการของชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก ในขณะที่ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวกัมพูชา อันเนื่องมาจากกัมพูชาขาดแคลนเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถในการผลิตอาหารเพื่อบริโภค

            นางศิริรัตน์ กล่าวต่อว่า กสอ. มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างโอกาสและผลักดันผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่าน “โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ก่อให้เกิดการขยายฐานการผลิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำธุรกิจ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา ก่อให้เกิดการขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการไทย นับเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของกัมพูชาได้อีกทางด้วยอย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน ยังส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มขยายฐานการผลิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพิ่มอำนาจให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆ ได้

            ทั้งนี้ กสอ. ได้วางแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Cluster อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ใน 2 รูปแบบคือ 1)รูปแบบการค้า เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้เหมาะกับชาวกัมพูชาซึ่งจะส่งผลให้การทำการตลาดตรงใจชาวกัมพูชามากขึ้น

           2)รูปแบบการผลิต โดยการให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าในประเทศไทย เพื่อส่งไปจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งในการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการนั้นต้องให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของตนในการทำการตลาดในประเทศกัมพูชา จากนั้นจะทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด ตลอดจนวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และตลาดเป้าหมาย

           โดย กสอ.ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและขอความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาในการให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจในกัมพูชา รวมทั้งเจรจากับนักธุรกิจหรือตัวแทนจัดจำหน่ายของกัมพูชาซึ่งกสอ. จะเป็นตัวกลางประสานระหว่างภาครัฐและเอกชนของกัมพูชากับผู้ประกอบการไทยเพื่อการทำธุรกิจอย่างราบรื่น ทั้งนี้ สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ไทยส่งไปจำหน่ายในกัมพูชา ได้แก่ น้ำตาลทราย เครื่องดื่ม น้ำมันสำเร็จรูปนมและผลิตภัณฑ์นม และเบเกอรี่ เป็นต้น

            อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้สามารถขับเคลื่อนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการผลิตเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งวัตถุดิบ เทคโนโลยี การผลิต การตลาด และบุคลากร อันจะนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในตลาดอาเซียนให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ ตลอดจนทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาจากต่างชาตินอกภูมิภาคได้และมีรากฐานการพัฒนาร่วมกันอย่างครบวงจรและยั่งยืน นางศิริรัตน์ กล่าวสรุป

            สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4559 , 4575  หรือ http://www.dip.go.th
 
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021