ไอซีทีเตรียมจัดสัมมนาส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

by System 17 ตค. 2013
Share:

 

นายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงไอซีที กล่าวภายหลังเป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวการสัมมนาแหล่งเงินทุนสำหรับ ไอซีที เอสเอ็มอี ไทย ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรม ไอซีที มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าสู่ประเทศในอัตราที่สูงขึ้น การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านไอซีที รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการไอซีทีเอสเอ็มอีประมาณ 2-3 หมื่นราย และมีมูลค่าอุตสาหกรรมไอซีทีปีละประมาณ 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 10% ของจีดีพีประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไอซีที เอสเอ็มอี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของตลาดอุตสาหกรรมไอซีทีไทยภายในประเทศ จึงเตรียมจัดงานสัมมนาฯ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไอซีทีขนาดเล็ก ภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีไทยสู่สากล เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการลงทุนและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้กว้างขวางขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ๆ และจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านไอซีที ทำให้เกิดการขยายตัวและสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมด้วย

สำหรับงาน สัมมนาดังกล่าวจะให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ แผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไอซีที เอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ,  แนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการฯ, ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนสำหรับผู้ประกอบการฯ, เสวนาเรื่อง ความต้องการและโอกาสของผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน, และสอนทำแผนธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการทางด้านทักษะให้กลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโทรคมนาคม

"ภายในงานได้มีสถาบันทางการเงินและแหล่งเงินทุนร่วมให้คำปรึกษาด้วย เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นในวันที่ 1 พ.ย.56 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ" นายสมชาย กล่าว
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021