โพลล์เผยดัชนีความสุข SMEs ได้คะแนน 6 เต็ม 10

by System 05 พย. 2013
Share:

                 น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการจำนวน 274 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่าดัชนีความสุขของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อยู่ที่ 6.06 คะแนน จาก คะแนนเต็ม10 ยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนว่าผู้ประกอบการยังไม่ค่อยมีความสุข ท่ามกลางสภาวะของบ้านเมืองที่ร้อนแรง และภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลปัจจุบัน

                โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความกังวลและบั่นทอนความสุขของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 75.5 กังวลความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ร้อยละ 69.3 ห่วงเรื่องความขัดแย้งในประเทศ ร้อยละ 63.5 กังวลเรื่องการคอร์รัปชั่น  ร้อยละ 52.2  กังวลผลกระทบเศรษฐกิจโลก และร้อยละ  43.8 เป็นห่วงเศรษฐกิจไทย

                โดยความกังวลต่อเศรษฐกิจไทย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 57.2 มองว่า เศรษฐกิจแย่ลง แต่ยังคาดหวังว่าแนวน้มการลงทุนในไทยจะดีขึ้นในปีอีก 1 ปี โดยเห็นว่าควรตั้งภาคีร่วมระหว่างรัฐและเอกชน ในการดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขณะที่คะแนนความพึงพอใจต่อนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลอยู่ที่ 5.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

                  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้อยละ 74.5 ยอมรับว่าสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจในภาวะปัจจุบัน คือการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี  ร้อยละ 73.7 คิดว่าการมีแผนงานธุรกิจที่ดี ส่วนร้อยละ 58.8 คิดว่าการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอมีส่วนสำคัญทำให้ประสบความสำเร็จ และ ร้อยละ 39.1 เชื่อว่าการมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี

                   ทั้งนี้ ปัจจุบันเอสเอ็มอีทั่วประเทศ มีจำนวน 2.65 ล้านราย มีการจ้างงาน จำวน 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.9 ของการจ้างงานรวมของประเทศ มีมูลค่าการส่งออกกว่า 2.07ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.9 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ และ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.86 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021