โพลล์เผยดัชนีความสุข SMEs ได้คะแนน 6 เต็ม 10

by System 05 พย. 2013
Share:

                 น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการจำนวน 274 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่าดัชนีความสุขของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อยู่ที่ 6.06 คะแนน จาก คะแนนเต็ม10 ยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนว่าผู้ประกอบการยังไม่ค่อยมีความสุข ท่ามกลางสภาวะของบ้านเมืองที่ร้อนแรง และภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลปัจจุบัน

                โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความกังวลและบั่นทอนความสุขของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 75.5 กังวลความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ร้อยละ 69.3 ห่วงเรื่องความขัดแย้งในประเทศ ร้อยละ 63.5 กังวลเรื่องการคอร์รัปชั่น  ร้อยละ 52.2  กังวลผลกระทบเศรษฐกิจโลก และร้อยละ  43.8 เป็นห่วงเศรษฐกิจไทย

                โดยความกังวลต่อเศรษฐกิจไทย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 57.2 มองว่า เศรษฐกิจแย่ลง แต่ยังคาดหวังว่าแนวน้มการลงทุนในไทยจะดีขึ้นในปีอีก 1 ปี โดยเห็นว่าควรตั้งภาคีร่วมระหว่างรัฐและเอกชน ในการดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขณะที่คะแนนความพึงพอใจต่อนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลอยู่ที่ 5.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

                  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้อยละ 74.5 ยอมรับว่าสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจในภาวะปัจจุบัน คือการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี  ร้อยละ 73.7 คิดว่าการมีแผนงานธุรกิจที่ดี ส่วนร้อยละ 58.8 คิดว่าการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอมีส่วนสำคัญทำให้ประสบความสำเร็จ และ ร้อยละ 39.1 เชื่อว่าการมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี

                   ทั้งนี้ ปัจจุบันเอสเอ็มอีทั่วประเทศ มีจำนวน 2.65 ล้านราย มีการจ้างงาน จำวน 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.9 ของการจ้างงานรวมของประเทศ มีมูลค่าการส่งออกกว่า 2.07ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.9 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ และ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.86 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
 
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020