88 % องค์กรไทยเชื่อ "คลาวด์คอมพิวติ้ง" ช่วยสร้างธุรกิจเติบโต

by System 11 พย. 2013
Share:

 


เอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW ) นำเสนอผลสำรวจดัชนีคลาวด์ของวีเอ็มแวร์ (VMware Cloud Index) ที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2556  โดยดัชนีคลาวด์ของวีเอ็มแวร์แสดงให้เห็นถึงการใช้งานคลาวด์ในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น  88% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้หรือวางแผนที่จะใช้โซลูชั่นคลาวด์ เพื่อช่วยทำให้ระบบไอทีและธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนระบบคลาวด์จะเป็นแนวโน้มของคำตอบในการดำเนินธุรกิจ  และ 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นว่าด้วยวิธีการจัดการซอฟต์แวร์ (software-defined)  ซึ่งถูกนำไปติดตั้งและใช้ในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล ( เซิร์ฟเวอร์, หน่วยจัดเก็บข้อมูล, ระบบเครือข่าย ) จะมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างชัดเจนมากขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ดัชนีคลาวด์ของวีเอ็มแวร์เป็นผลงานการศึกษาที่ดำเนินการโดยฟอร์เรสเตอร์ คอนซัลติ้ง (Forrester Consulting) ในนามของวีเอ็มแวร์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ไอทีอาวุโส และผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจทางธุรกิจจำนวน 2,785 คนจาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนไทย 174 คน โดยมีการนำเสนอผลการสำรวจดังกล่าวในการประชุมประจำปี VMware Solutions Symposium (VSS) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครฯ

ผลสำรวจดัชนีคลาวด์ของวีเอ็มแวร์ประจำปี 2556 พบว่าการประมวลผลแบบคลาวด์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทต่างๆ เป็นจำนวนมากในประเทศไทย   การลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลดการซับซ้อนและช่วยเพิ่มทรัพยากรด้านไอทีใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น (74 %)  คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานด้านไอที/ธุรกิจ    นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังเชื่อว่าการประมวลผลแบบคลาวด์มีความสามารถในการทำให้ระบบไอทีที่มีอยู่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ( 91% ) และ 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการใช้งานคลาวด์ และบริการที่อยู่ในรูปแบบ  ‘as-a-Service’ จะมีผลกระทบกับธุรกิจอย่างชัดเจนใน อีก 2-3 ปีข้างหน้า
  
ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน วีเอ็มแวร์ ประเทศไทย กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของวีเอ็มแวร์เน้นไปที่การเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างศักยภาพด้านไอทีไปช่วยให้องค์กรต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับผลกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยการใช้ประโยชน์ของคลาวด์ ในการสร้างให้ระบบไอทีมีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียบง่าย ทรงประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างดี " 

ผู้ตอบแบบสอบถามของประเทศไทยให้ความสำคัญ กับการเตรียมองค์กรได้อย่างรวดเร็วตลอดจนการทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีภาวะชะงักงันของระบบจัดเก็บข้อมูลและเครือข่าย เช่นเดียวกันกับผู้ตอบแบบสอบถามของฟิลิปปินส์และเวียดนาม ที่เห็นว่าความคล่องตัวขององค์กรเป็นความสำคัญสูงสุด  สำหรับในประเทศไทยระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง มีบทบาทอย่างมากในช่วงวิกฤตอุทกภัยเมื่อปี 2554  ซึ่งองค์กรต่างๆได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงที่มีการนำเทคโนโลยี คลาวด์ มาใช้สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ  นอกจากนี้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยยังยอมรับว่าระบบไอทีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบบริการ ช่วยต้นทุนในการดำเนินการช่วยกู้คืนความสูญเสียต่างๆ และทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

จากการสำรวจพบว่า 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าระบบคลาวด์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการไอที และเป็นแหล่งเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  (83%)  พิจารณาถึงความสำคัญต่อธุรกิจในอีก 12 เดือนข้างหน้า  คือความจำเป็นในการรับมือกับความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้ได้มากที่สุด – อันดับรองลงมาคือการปรับปรุงคุณภาพและความสามารถของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา   ในขณะที่ 88%  ยืนยันว่าหน่วยธุรกิจมักจะใช้ระบบไอทีเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่มา หรือแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจโดยตรง และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าอิทธิพลและอำนาจของ CIO จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มี  6%  เชื่อว่ากำลังลดทอนลง

ขณะที่ธุรกิจในประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของคลาวด์ในฐานที่เป็นตัวเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ( 80% ) รู้สึกได้ว่าระบบไอทีทำงานได้ช้าเกินไป ต้องเพิ่มความรวดเร็วในการบริการมากขึ้น จะทำให้ความคุ้มค่าของธุรกิจ หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงทำได้ดียิ่งขึ้น
"มีเพียง 24%  ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เชื่อว่าการลงทุนด้านไอทีในปัจจุบันเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ( 90 %) เชื่อว่าระบบคลาวด์จะมีผลกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้หรือที่คาดว่าจะทำในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในการประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง" 
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020