ปัจจัยลบรุมเร้าเบรกเศรษฐกิจ 5 ภาคชะลอตัว

by System 25 พย. 2013
Share:

 

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของทั้ง 5 ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ พบว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนยังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ประกอบกับปัจจัยด้านการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ สินค้าเกษตรหลายจังหวัดราคาชะลอตัวลงภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ภาวะต้นทุนการผลิตสูง การใช้จ่ายชะลอตัวเนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนสูง และความไม่มั่นใจในรายได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละภาค เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และประเมินว่าในปีหน้า สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้ เมื่อพิจารณาจากด้านการบริโภค การลงทุนของเอกชนและภาครัฐ และอัตราการจ้างงานยังคงมีอัตราการขยายตัวได้อยู่ในระดับปานกลาง

“ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน โดยเฉพาะจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นปัญหา เพราะเรื่องของราคา และปริมาณการผลิตที่มีผลผลิตมากกว่าการรับจำนำของรัฐบาล การได้รับเงินภายหลังจากการออกใบประทวนที่ยังมีความล่าช้าอย่างมาก ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ และต้องการเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เร่งพัฒนาด่านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้มีการวางแผนไว้และมีการหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง และเร่งสร้างเสถียรภาพด้านการเมืองด้วย
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021