ปัจจัยลบรุมเร้าเบรกเศรษฐกิจ 5 ภาคชะลอตัว

by System 25 พย. 2013
Share:

 

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของทั้ง 5 ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ พบว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนยังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ประกอบกับปัจจัยด้านการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ สินค้าเกษตรหลายจังหวัดราคาชะลอตัวลงภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ภาวะต้นทุนการผลิตสูง การใช้จ่ายชะลอตัวเนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนสูง และความไม่มั่นใจในรายได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละภาค เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และประเมินว่าในปีหน้า สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้ เมื่อพิจารณาจากด้านการบริโภค การลงทุนของเอกชนและภาครัฐ และอัตราการจ้างงานยังคงมีอัตราการขยายตัวได้อยู่ในระดับปานกลาง

“ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน โดยเฉพาะจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นปัญหา เพราะเรื่องของราคา และปริมาณการผลิตที่มีผลผลิตมากกว่าการรับจำนำของรัฐบาล การได้รับเงินภายหลังจากการออกใบประทวนที่ยังมีความล่าช้าอย่างมาก ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ และต้องการเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เร่งพัฒนาด่านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้มีการวางแผนไว้และมีการหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง และเร่งสร้างเสถียรภาพด้านการเมืองด้วย
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020