ปัจจัยลบรุมเร้าเบรกเศรษฐกิจ 5 ภาคชะลอตัว

by System 25 พย. 2013
Share:

 

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของทั้ง 5 ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ พบว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนยังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ประกอบกับปัจจัยด้านการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ สินค้าเกษตรหลายจังหวัดราคาชะลอตัวลงภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ภาวะต้นทุนการผลิตสูง การใช้จ่ายชะลอตัวเนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนสูง และความไม่มั่นใจในรายได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละภาค เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และประเมินว่าในปีหน้า สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้ เมื่อพิจารณาจากด้านการบริโภค การลงทุนของเอกชนและภาครัฐ และอัตราการจ้างงานยังคงมีอัตราการขยายตัวได้อยู่ในระดับปานกลาง

“ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน โดยเฉพาะจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นปัญหา เพราะเรื่องของราคา และปริมาณการผลิตที่มีผลผลิตมากกว่าการรับจำนำของรัฐบาล การได้รับเงินภายหลังจากการออกใบประทวนที่ยังมีความล่าช้าอย่างมาก ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ และต้องการเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เร่งพัฒนาด่านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้มีการวางแผนไว้และมีการหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง และเร่งสร้างเสถียรภาพด้านการเมืองด้วย
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021